بررسی تاثیر ارتفاع بر راندمان دیگ بخار

تاثیر ارتفاع بر دیگ بخار

وقتی که از دیگ بخار در ارتفاع بالا استفاده می کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

تاثیر ارتفاع بر دیگ بخار انکارناپذیر است برای مثال در یک دستگاه بویلر که برای تولید ۵۰۰۰ کیلوگرم/ ساعت بخار با حرارت ۱۰۰ درجه سلسیوس در ارتفاع سطح دریا طراحی شده است اگر به ارتفاع بالاتری منتقل شود نه تنها مقدار بخار تولیدی‌ اش افزایش پیدا نمی‌کند بلکه اینکار باعث تولید بخار کمتری خواهد شد.  بدلیل اینکه در نتیجه کاهش تراکم هوا در ارتفاع بالاتر ، بویلر میزان حجم هوای مصرفی مشابه را استفاده می‌کند در حالی که جرم هوا کم خواهد شد.

استفاده از دیگ بخار در ارتفاع

این امر باعث کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش میزان بخار تولیدی خواهد شد. با توجه به کاهش جریان جرمی گازها از طریق لوله های دیگ بخار، انتقال حرارت کنترلی نیز کاهش می یابد که موجب کاهش میزان تبخیر می شود. برای فرایند احتراق و سوختن نیاز است که دستگاه میزان هوای ثابتی دریافت کند . در ارتفاع بالاتر مقدار اکسیزن به صورت آماری کاهش پیدا می‌کند و دیگ بخار همانند انسان توانایی خو گرفتن با شرایط جدید را ندارد.

در ارتفاع بالاتر اگرچه دستگاه دمنده تعبیه شده در دیگ بخار حجم هوای یکسانی  را برای دستگاه فراهم می‌کند اما از آنجا که تراکم هوا (بطور خاص اکسیژن) کاهش پیدا کرده در نتیجه احتراق کاهش پیدا کرده ، میزان سوخت کمتری مصرف شده و در نهایت بخار کمتری تولید می شود.

راهکارهای مقابله با تاثیر ارتفاع بر دیگ بخار

بنابراین می توان نتیجه گرفت که دیگ بخار با ظرفیت مشخص در صورت انتقال به سطوح بالاتر خروجی موردنظر را تولید نخواهد کرد. بنابراین لازم است بر میزان جریان جرم هوا برای احتراق به جای جریان حجمی هوا تمرکز شود .

در ارتفاعات بالاتر دمای جوی کاهش می یابد، بنابراین برای افزایش کارایی دیگ بخار، باید برای افزایش دمای آب و هوای ورودی دستگاه نیز تمرکز شود. همچنین برای جلوگیری از تلفات حرارتی به علت جابجایی و تابش آفتاب، باید عایق بندی مناسب تمام تجهیزات انجام شود.