نکات مهم در تمیزکاری و خاموش کردن دیگ بخار

نکات مهم در تمیزکاری و خاموش کردن دیگ بخار

سري مقالات راهبري ديگ بخار – بخش اول

بررسي روشهاي تميز کاري ديگ هاي بخار فايرتيوب :

براي تميزکاري ديگ بخار لوله آتشي ، مي توان با بازکردن درب جعبه دودهاي جلو و عقب ديگ و بويلر ، مي توان به تمام لوله ها دسترسي پيدا کرد.

براي تميزکاري بايد از سمت جلو ديگ با برس هاي مخصوص داخل لوله هاي آتش را از رسوب و دود پاک کنيد.

رسوب و دوده معمولاً در پشت ديگ بخار جمع مي شود به عبارتي دوده و رسوب مربوط به گذر دوم (پاس دوم)لوله ها در محفظه برگشت و دوده گذر سوم (پاس سوم) لوله ها در جعبه دود عقبي تجمع مي يابد.

اين رسوب هاي دوده اي را به سادگي مي توان از بين برد با برداشتن درب انتهاي محفظه برگشت، مي توان به درون آن راه يافت و دوده يا رسوب آب و دوده اي را که در آن جمع شده اند، بيرون آورد و کاملا پاک نمود.

هنگام نصب مجدد درب هاي جلو و عقب از آببندي بودن آنها اطمينان حاصل نماييد و اگر به اتصالات صدمه اي رسيده، آنها را تعمير و تعويض نماييد.

خاموش کردن ديگ بخار براي مدت کوتاه:

جهت خاموش نمودن ديگ بخار براي مدتي معين و حداکثر تا يک شيفت کاري، مي توان به يکي از دو طريقه زيرعمل نمود:

۱- شير خروجي بخار ديگ را بسته و مشعل و پمپ تغذيه را روي حالت خودکار بگذاريد. با اين روش، در طول اين مدت فشار داخل ديگ حفظ شده و آماده شيفت بعدي مي باشد.

با توجه به اينکه در اين حالت، کارکرد ديگ بخار بدون حضور مسئول و ناظر انجام مي گيرد، اما لازم است اين امر را با شرکت بيمه در ميان بگذاريد تا آنها روش شما را تأييد نمايند.

در اين حالت لازم است قبلا از عملکرد درست سيستمها اطمينان کامل حاصل شده باشد.

۲- شير خروجي فشار را بسته، پمپ تغذيه را در حالت دستي قراردهيد و سطح آب را تا بالاترين نقطه شيشه آبنما بالا ببريد. اين عمل به منظور جبران انقباض حاصل از پايين آمدن دما و فشار صورت مي گيرد.

پمپ را خاموش کرده و بگذاريد مشعل در بالاترين فشار تنظيم شده خاموش شود. کليد پمپ تغذيه و کليد مشعل را روي حالت خاموش بگذاريد، وقتي مشعل متوقف شد، آنرا باز کرده و در حاليکه فنجانک سوخت (CUP) گرم است، آنرا تميز نماييد.

اگر اين کار در حالت گرم انجام نگيرد، تشعشع و حرارت حاصله باعث خشک شدن و جمع شدن رسوب کربن روي فنجانک سوخت خواهد شد. شير آب را ببنديد.

چنانچه در طول اين مدت فشار ديگ پايين بيايد، اين کار از ورود آب به داخل ديگ جلوگيري مي کند. در شروع بکار بعدي، قبل از روشن شدن ديگ، حتما شير تغذيه آب را باز نماييد.

شيشه هاي آب نما و سطح آب را کنترل کنيد و چشم الکتريکي و شيشه دريچه ديد شعله در عقب ديگ را تميز نماييد.

خاموش کردن ديگ براي مدت طولاني:

جهت خاموش کردن ديگ بخار براي مدت طولاني، مي توان به يکي از سه روش زير عمل نمود:

۱-روش خشک کردن ديگ بخار:

وقتي ديگ بخار را خاموش نموديد لوله ها، صفحه – لوله (Tube Plates)، کوره و تمامي سطوحي را که با حرارت و گاز احتراق تماس دارند، بايد از دوده هاي حاصل از سوخت، تميز نمود و بعد از تخليه کرده و و دريچه هاي آدم رو، دست رو و لايروبي را بازنموده و گل و لاي، رسوب و جرمها را خارج و داخل ديگ را کاملا تميز کنيد.

بايستي سعي شود که داخل ديگ، کاملا خشک شده و رطوبت آن تا حد امکان گرفته شود. شناورهاي کنترل کننده سطح آب را بيرون آورده و محفظه آنها را از رسوب و پوسته هاي زنگ، تميز و خشک نموده و دوباره نصب نماييد.

شيرهاي خروجي هوا و تخليه ديگ و تخليه بخار را باز کنيد. با به کار بردن مواد شيميايي مناسب مي توان ديگ را در حالت خشک نگهداري نمود.

در طول مدت خاموشي ديگ، بايستي در هر هفته دو يا سه بار موتورها را بچرخانيد تا محور آنها به مدت طولاني در يک وضعيت نماند.

۲- در وضعيتي که ديگ بخار آبگيري شده باشد:

در صورتي که ديگ بخار آبگيري شده باشد، آنرا خاموش کرده و سعي نماييد که حبابهاي داخلي وجود نداشته باشند.

آب ديگ بايد هر هفته يکبار آزمايش شود و مواد شيميايي ذخيره براي تصفيه آب در تمام مدت، جهت جلوگيري از اکسيداسيون، تزريق شود.