برخی حقایق منحصر بفرد از بخار و دیگ بخار

برخی حقایق منحصر بفرد از بخار و دیگ بخار

 

آیا می دانید که یک کیلوگرم آب در ۱۰۰ درجه سانتیگراد وقتی به فاز گازی یا بخار تبدیل می شود و در فشار اتمسفر چه حجمی بر اساس مترمکعب را اشغال می کند  ؟

وقتی که یک کیلوگرم ( یا یک لیتر آب) ، در دمای ۱۰۰  درجه و فشار و تحت شرایط یکسان تبدیل به بخار می گردد ،حجم ایجاد شده توسط  آن   ۱٫۶۶  متر مکعب خواهد بود

 

بخارچیست؟
می دانیم مولکول های آب مانند تمام مواد دیگر در سه حالت وجود دارد، جامد ، مایع و گاز و لذا حالت جامد آب را ما به آن یخ می گوییم و زمانی که  به عنوان یک مایع است به آن آب و هرگاه به عنوان یک گاز باشد به آن  می گوییم.

بخار یک گاز نامرئی است که با افزودن انرژی گرمایی به آب در دیگ بخار تولید می گردد و این انرژی باید  به اندازه ای کافی باشد که سبب  اضافه و بالا بردن درجه حرارت آب تا نقطه جوش گردد.

 

 

جهت مشاهده متن کامل فایل زیر را کلیک نمایید