برخی حقایق منحصر بفرد از بخار و دیگ بخار

حقایق دیگ بخار

آيا مي دانيد که يک کيلوگرم آب در ۱۰۰ درجه سانتيگراد وقتي به فاز گازي يا بخار تبديل مي شود و در فشار اتمسفر چه حجمي بر اساس مترمکعب را اشغال مي کند ؟

وقتي که يک کيلوگرم ( يا يک ليتر آب) ، در دماي ۱۰۰ درجه و فشار و تحت شرايط يکسان تبديل به بخار مي گردد ،حجم ايجاد شده توسط آن ۱٫۶۶ متر مکعب خواهد بود.

بخارچيست؟

مي دانيم مولکول هاي آب مانند تمام مواد ديگر در سه حالت وجود دارد، جامد ، مايع و گاز و لذا حالت جامد آب را ما به آن يخ مي گوييم و زماني که به عنوان يک مايع است به آن آب و هرگاه به عنوان يک گاز باشد به آن مي گوييم.

بخار يک گاز نامرئي است که با افزودن انرژي گرمايي به آب در ديگ بخار توليد مي گردد و اين انرژي بايد به اندازه اي کافي باشد که سبب اضافه و بالا بردن درجه حرارت آب تا نقطه جوش گردد.

جهت مشاهده متن کامل فايل زير را کليک نماييد

حقایق دیگ بخار