درام بویلر چگونه عمل می کند؟

درام بویلر - درام بخار

وظیفه درام بویلر جداسازی آب و بخار از یکدیگر می باشد. تجهیزاتی که توسط شرکت های مختلف برای جداسازی بخار به کار می رود متفاوت بوده ولی اساس کار آنها یکی است. در کلیه این تجهیزات مخلوط آب و بخار وارد جداکننده آب و بخار شده و با حرکت چرخشی که به سیال (آب و بخار) داده می شود به دلیل نیروی گریز از مرکز که ایجاد می شود و قطرات آب به علت سنگینی وزن از بخار جدا می گردند. سپس بخار پس از عبور از صفحات خشک کننده آخرین قطرات آب خود را نیز از دست داده و به سمت لوله های سوپرهیتر هدایت می شود و آب بدون ذرات بخار توسط لوله های پایین آورنده به سمت لوله های دیواره ای هدایت می شوند.

دومین وظیفه درام عمل نمودن به عنوان یک مخزن و ذخیره ای برای بویلر است. درام بویلر می تواند با ذخیره آب یا بخار درخود در شرایط بحرانی بهره برداری از بویلر مقداری از نیازهای آب یا بخار را تامین نماید. در درام دیگ بخار تقسیم یکنواخت آب ورودی از اکونومایزر و تزریق بعضی از محلول های شیمیایی به بویلر انجام می گیرد. از آنجایی که فشار داخل درام زیاد است لذا آن را به شکل استوانه ای که از قوانین مخازن تحت فشار جدار ضخیم تبعیت می کند، طراحی می نمایند.

اجزای درام بخار

درام بخار از اجزاء مختلفی تشکیل شده است که به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم می شوند. از آنجایی که شرح وظایف هر یک از اجزا درام بسیار گسترده است لذا فقط به اسامی اجزای اصلی آن اشاره می شود:

۱-جداکننده آب و بخار

۲- خشک کننده آب و بخار

۳- رطوبت گیر

۴- لوله های داخلی