جلوگیری از نشت بخار

 نشتی بخار علاوه بر آنکه بسیار خطرناک است و می تواند موجب صدمه دیدن پرسنل دیگ خانه شود (حتما در زمان استفاده از کتری سوزش شدید ناشی از بخار کتری را احساس کرده اید) باعث اتلاف انرژی خواهد بود. از این رو جلوگیری از نشت بخار امری حیاتی است.

نشتی بخار عموما در ساقه شیرها، فلنچ ها، شیرهای کنترل و تله بخارهای معیوب اتفاق می افتد. این نشتی بخار در دیگ خانه، رطوبت محیط دیگ خانه را به شدت افزایش می دهد و همین عامل باعث ایجاد شبنم در تابلوهای برق شده و می تواند عمر تجهیزات را کاهش دهد.

اما مهم ترین ضرر نشتی بخار اتلاف آب و انرژی است. حال سوال اینجاست که نشتی بخار را چگونه پیدا کنیم؟

نشتی های بزرگ را می توان با چشم غیر مسلح رویت نمود و برای نشتی های کوچک نیز می بایست از دستگاه های اولتراسونیک کمک گرفت. برای بازدید عملکرد صحیح تله های بخار نیز چند راه حل وجود دارد.

روش های بازرسی تله های بخار به منظور جلوگیری از نشت بخار

۱- بازرسی از طریق دیدن

این روش بیشتر زمانی به کار برده می شود که تخلیه کندانس مستقیما به اتمسفر صورت گیرد. در این روش تشخیص بخار زنده خیلی مهم است. بخار فلاش شده کندانس از لوله خارج شده و هنگام خروج از لوله همانند ابر سفیدی اطراف لوله را در بر می گیرد. در صورتی که بخار زنده مثل هوا و گازهای غیر قابل میعان، بدون رنگ بوده و نسبت به بخار فلاش شده با سرعت و دمای بالاتری خارج می شود.

۲- بازرسی از طریق اندازه گیری دما

اساس این روش اندازه گیری اختلاف دما در دو طرف تله بخار است. در این روش دمای بخار برابر با دمای اشباع در فشار بخار ورودی در نظر گرفته شده و با فرض اتلاف دما به میزان ۱۰ درصد، دمای سطح لوله در جلوی تله بخار مشخص می گردد. اگر عبور سیال از تله بخار یک فرایند خفگی شود با مشخص بودن فشار رد سمت خروجی، دمای سطح لوله به دست می آید. اختلاف دما برای یک تله بخار سالم در فشارهای متفاوت در جداولی تعیین شده است. اگر اختلاف دمای اندازه گیری شده با اختلاف دمای ارائه شده در جداول مربوطه تفاوت زیادی داشته باشد نشان دهنده عدم کارکرد مناسب تله بخار می باشد.

۳- بازرسی از طریق شنیدن صدا

این روش در مورد تله های بخاری به کار برده می شود که به صورت متناوب باز و بسته می شوند مثلا در مورد تله های بخار ترمودینامیکی عمل باز و بسته شدن شیر تخلیه که توسط حرکت دیسک انجام می شود، قابل شنیدن است. اگر تله بخار به صورت سریع باز و بسته شود یا صدای عبور بخار بدون صدای حرکت دیسک شنیده شود، نشان دهنده خرابی تله بخار است.