بزرگترین هوازدای بویلر در خلیج فارس

تصویر نمونه دی اریتور

تصویر نمونه دی اریتور

تصویر نمونه دی اریتور

بزرگترین هوازدای بویلر در خلیج فارس بارگیری شد.

بر طبق اخبار, بزرگترین دی اریتور ساخت ایران برای استفاده در پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌ فارس به مقصد این پالایشگاه در بندرعباس بارگیری شد. در راستای پیگیری تولید ملی در صنعت نفت و ساخت تجهیزات این صنعت، بزرگترین دی اریتور ساخت ایران برای استفاده در پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس ساخته و به مقصد این پالایشگاه در بندرعباس بارگیری شد. به عبارت دیگر می توان گفت دستگاه هوازدا یا دی اریتور برای حذف گازهایی که سبب خوردگی در بویلر می شوند در دیگهای بخار استفاده مي شود. این سیستم هوازدای بویلر که توسط شرکت مصنوعات فلزی سنگین ساخته شده ۷۳۴ متر مکعب حجم دارد و دبی خروجی آب آن ۱۳۵۲ تن بر ساعت است.