سیستم کنترل هوشمند موتورخانه-بخش سوم

در این قسمت به بیان ۱۴ مورد از قابلیت های مختلفی که سیستم کنترل هوشمند موتورخانه باید دارا باشد.

 1. سیستم کنترل هوشمند بایستی قابلیت کنترل همزمان آب گرم مصرفی و آب گرم چرخشی (گرمایشی) را داشته باشد.
 2. این سیستم بایستی قابلیت کنترل دمای آب مورد نیاز ساختمان (دمای آب گرم خروجی از دیگ) را بر اسـاس دمای محیط خارج از ساختمان مطابق منحنی حرارتی مربوطه داشته باشد. (معادله منحنی حرارتی ارائه گردد) بدیهی است این عمل با فرمان on/ off به مشعل (ها) و پمپ (ها) صورت می‌گیرد.
 3. این سیستم بایستی قابلیت برنامه‌ریزی بر اساس ساعت عملکـرد سـاختمان (بر حسب نوع کاربری ساختمان) را داشته باشد.
 4. قابلیت شناسایی هوشمند وضعیت تابستانی/ زمستانی موتورخانه را داشته باشد.
 5. این سیستم دارای قابلیت برنامه‌ریزی بر اساس تقویم شمسی کشور باشد.
 6. پایانه‌های حرارتی (رادیاتور، فن کویل، سیستم گرمایش از کف و …) دارای رفتار حرارتی متفاوتی می‌باشند پس این سیستم جهت رساندن ساختمان به دمای مورد نظر بایستی دارای منحنی حرارتی متناسب با پایانه‌های حرارتی باشد.
 7. سیستم بایستی دارای انعطاف لازم جهت انتخاب منحنی حرارتی متناسب با مصالح بکار رفته در پوسته خارجی ساختمان باشد. ( روش محاسبه و انتخاب منحنی ارائه گردد )
 8. سیستم قابلیت کنترل همزمان حداقل دو مشعل (دو دیگ) با دو پمپ را داشته باشد.
 9. قابلیت سوئیچ کردن بین بین دیگ ها (مشعل ها)متناسب با تقاضای بار حرارتی ساختمان را داشته باشد.
 10. قابلیت کنترل دمای آب گرم چرخشی (تا ۱۵C) برای جلوگیری از یخ زدگی (FrostProtection) در ساختمان های غیر مسکونی و اداری را دارا باشد.
 11. سیستم مورد نظر قابلیت کنترل شیرهای مخلوط یا سه راهه را داشته باشد.
 12. سیستم مورد نظر قابلیت کنترل آبگرم خورشیدی را داشته باشد.
 13. سیستم مورد نظر دارای قابلیت برنامه ریزی جهت احتیاط در مقابل ویروس لژیونلا (Legionela) باشد.
 14. سیستم پیشنهادی بایستی دارای قابلیت نمایش به زبان فارسی و انگلیسی باشد و دماها برحسب سلسیوس نمایش داده شود.

مطالب مرتبط

۱- سیستم کنترل هوشمند موتورخانه – بخش اول

۲- سیستم کنترل هوشمند موتورخانه-بخش دوم