عایق کاری دیگ بخار و آبگرم

در بویلرهای بخار با توجه به فشار تنظیم شده دیگ، دمای بدنه بویلر بالا می باشد. دمای بدنه بالا، یکی از پارامترهای مهم در میزان اتلاف حرارتی به محیط خواهد بود. بدین خاطر تولید کنندگان بویلرهای بخار سعی می کنند با عایق کاری دیگ بخار  از این هدر رفت جلو گیری کنند و بویلرهای خود را با عایق پشم سنگ و عمدتا با ضخامت ۱۰۰ میلی متر عایق نمایند. البته تعدادی از تولید کنندگان در بویلرهای بخار کوچک به ضخامت ۷۵ و یا ۵۰ میلی متر بسنده می نمایند.

دمای بدنه بویلر در چند فشار مختلف ارائه گردیده است:

فشار کارکرد ۱۰ بار —– دمای بدنه حدوداً ۱۸۴ درجه سانتیگراد

فشار کارکرد ۸ بار —– دمای بدنه حدوداً ۱۷۵ درجه سانتیگراد

فشار کارکرد ۶ بار —– دمای بدنه حدوداً ۱۶۵ درجه سانتیگراد

فشار کارکرد ۴ بار —– دمای بدنه حدوداً ۱۵۱ درجه سانتیگراد

در بویلرهای آبگرم بدلیل دمای کارکرد بویلر در محدوده ۶۰ الی ۷۰ درجه سانتیگراد، دمای بدنه نیز پایین و در این محدوده خواهد بود. لذا سازندگان بویلرهای آبگرم عمدتا بویلرها خود را با ضخامت ۵۰ میلی متر عایق می کنند. با توجه به توضیحات فوق و طبق محاسبات انجام شده میزان اتلاف حرارتی از بدنه فاقد عایق در بویلرهای بخار تا محدوده ۴ درصد و در بویلرهای آبگرم تا محدوده ۲٫۵ درصد ماکزیمم انرژی ورودی به بویلر (مشعل) خواهد بود.

تاثیر عمر دیگ بخار به روکش عایق

هر چه عمر کارکرد بویلرها بیشتر شود، میزان آسیب های احتمالی وارد شده به عایق آنها افزایش می یابد. این آسیب ها می تواند شامل، آسیب به روکش عایق ناشی از بالا رفتن اپراتور از روی بدنه و پا گذاشتن بر روی سطح عایق ، ریختن آب بر روی عایق ناشی از عملکرد شیر اطمینان، آتش سوزی و … باشد. معهذا بهره برداران بویلرهای بخار و آبگرم همواره لازم است به کیفیت عایق بویلر در حال بهره برداری خود توجه و اهتمام ویژه داشته باشند.

دقت نمایید که اگر در حال حاضر سوخت اصلی مصرفی در کارخانه شما گازوئیل می باشد، شما تقریباً ۲٫۲ برابر الی ۴٫۲ برابر همکارانتان که گاز مصرف می کنند هزینه پرداخت خواهید کرد. لذا هر راهکار بهینه سازی انرژی که حتی ۱ درصد برای شما صرفه جویی انرژی ایجاد کند باید از آن استقبال نمایید.

به عنوان مثال اگر در کارخانه خود یک دستگاه بویلر ۳ تن در ساعت دارید و خط تولید شما ۱۴ ساعت در شبانه روز و ۲۵ روز در ماه کار می کند و شما با عایق کاری بتوانید حداقل ۲ درصد از اتلاف حرارتی آن جلوگیری کنید هر سال با سوخت گاز ۱/۱۲۰/۰۰۰ تومان و با سوخت گازوئیل ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان صرفه جویی نموده اید.

منبع: http://fargan.blogfa.com