طراحی موتورخانه دیگ بخار و دیگ آبگرم

در طراحی موتورخانه دیگ بخار موارد ذیل را باید مد نظر داشت:

طراحی موتورخانه دیگ بخار

۱- حداقل مساحت لازم برای موتورخانه

مبحث ۱۴ حداقل حجم بویلر روم را ۱۶ برابر حجم دیگ ها ذکر کرده است که بنظر می رسد مساحتی که بدست می آید خیلی زیاد می شود. مثلاً اگر دو دستگاه دیگ فولادی به قطر ۲ متر و طول ۴ متر داشته باشیم و ارتفاع موتورخانه را ۳ متر بگیریم حداقل مساحت ۱۰۰ متر مربع می شود

.ASHRAE مساحت مکانیکال روم (که بویلر روم را نیز در بر می گیرد) ۴% تا ۹% سطح زیر بنا قید کرده است و گفته شده که این برای اکثر ساختمان ها حدوداً ۶% می شود ارتفاع موتورخانه باید بگونه ای باشد که برای اجرای کلکتورها و نیز لوله کشی بالای دیگ ها مشکلی حاصل نشود.

۲- چیدمان تجهیزات دستگاه ها داخل موتورخانه

باید به گونه ای چیده شوند که امکان تعمیر آنها به آسانی فراهم باشد پس فواصل دستگاه ها از همدیگر و از دیوارها و درها و… حائز اهمیت است گفته شده حداقل راه عبور بدون مانع دیگ ها از همدیگر کمتر از ۵۰ سانتیمتر نباشد

مبدل های کویلدار و مبدل های لحظه ای (SHELL&TUBES) باید فضای لازم در جلو آنها به منظور سرویس لوله ها و یا امکان تعویض کویل ها فراهم باشد هم چنین است در مورد دیگ های فولادی فایر تیوب

۳- موقعیت مکانی موتورخانه دیگ بخار و آبگرم

فضای موتورخانه بهتر است نسبت به ساختمان، مرکزیت داشته باشد و سعی شود موتورخانه در گوشه های ساختمان قرار نگیرد هم چنین دودکش دیگ در مرزهای ساختمان قرار نگیرند زیرا در این حالت دودکش در مجاورت دیوار ساختمان های مجاور قرار می گیرد و ممکن است خروج دود از دودکش با مشکل مواجه شود.

۴- تأمین هوای احتراق و ونتیلاسیون

مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان برای هر ۲۴۰۰Btu/h ظرفیت دیگ ،۱CFM هوای احتراق بصورت مکانیکی (توسط فن) در نظر گرفته است این در حالی است که Klever Brooks برای هر اسب بخار دیگ (۳۴۵۰۰ بی تی یو بر ساعت ) ۱۰ فوت مکعب بر دقیقه پیشنهاد داده است.

فشار هوای داخل موتورخانه باید مثبت باشد بنابراین هوا بایستی دمیده شود و از اگزاست فن استفاده نشود که هوا را مکش می کند.