برتری کارواش بخار به کارواش قدیمی

کارواش بخار

برتری کارواش بخار به کارواش قدیمی

 کارواش بخار

 از مهم ترین برتری های کارواش بخار نسبت به روش قدیمی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱-در کارواش بخار برای موتورشویی دیگر نیاز به استفاده از مواد نفتی و مواد شوینده نمی باشد

۲-در سیستم کارواش بخار توشویی ماشین براحتی امکانپذیر است در صورتی که در روش سنتی امکانپذیر نیست

۳-برای رو شویی خودرو در کارواش بخار نیاز به استفاده از مواد شوینده نمی باشد.

۴-تولید فاضلاب یا پس آب بسیار اندک می باشد

۵-مصرف آب به شدت کاهش می یابد.

۶-مصرف برق بسیار اندک و استهلاک پمپ تحت فشار دیگر وجود ندارد

 

بنابراین دیگر درنگ جایز نیست

بشتابید جهت کارواش بخار

 

 

علاقه مندان می توانند به سایت اختصاصی ما نیز مراجعه نمایند

www.steamwash.ir