دیگ، بویلر بخار

کاربرد دیگ بخار

کاربرد دیگ بخار : از مهمترين كاربردهای اين نوع بويلر در صنايع غذايی جهت پخت مواد غذايی به روش مستقيم و غير مستقيم با بخار ، صنايع شيميايی ، نساجی ، نفت پتروشيمی ، توليد قند و گرمايش-سرمايش در بيمارستان ها و مجتمع های بزرگ است .