كاربرد هاي بويلر و ديگ روغن داغ

كاربرد هاي بويلر و (ديگ روغن داغ)

با توجه به توسعه استفاده از روغن حرارتي بجاي سيال حامل انرژي در سيستم هاي گرمايشي مختلف صنعتي، و از طرفي نيز مزيت هاي سيستم روغن داغ نسبت به سيستم بخار، امروزه ديگ و بويلر روغن داغ يا اويل هيتر ها از جايگاه ويژه اي در صنايع مختلف برخوردار شده اند.

از مهمترين مزيت هاي اين سيستم گرمايشي ، توانايي دست يابي به دماي انتقالي بالاتر از ۳۰۰ درجه با استفاده از روغن حرارتي مخصوص مي باشد كه در خيلي از مصارف كه نيازمند جذب حرارت ثابت و كنترل شده و از طرفي غير مستقيم مي باشند مورد استفاده قرار مي گيرد.

برخي از كاربردهاي صنعتي بويلر روغن داغ :

۱-استفاده در صنايع توليد قير، آسفالت و ايزوگام

۲-استفاده در جهت گرمايش كنترل شده در رآكتورهاي مواد شيميايي

۳-استفاده جهت روان سازي و گرم كردن مواد نفتي سنگين در مخازن بزرگ

۴-استفاده در خشك كن هاي بزرگ صنعتي

۵-استفاده جهت توليد گرماي غير مستقيم در كوره هاي بزرگ پخت صنعتي

۶-استفاده جهت گرمايش در خط توليد چيپس و سرخ كردني ها در صنايع غذايي

۷-استفاده جهت گرمايش در توليد چرم مصنوعي

۸-استفاده در كارخانجات توليد روغن هاي خوراكي

۹-استفاده در جهت توليد نبات و آبنبات در صنايع غذايي

۱۰-استفاده در جهت گرمايش در توليد ورق هاي چوبي نئوپان و  MDF

۱۱-استفاده در كارخانجات تصفيه روغن موتور

۱۲-استفاده در سيستم هاي گرمايشي ماشين آلات چاپخانه هاي جديد

 

*- بررسي مزاياي سيستم ديگ روغن داغ(اويل هيتر) نسبت به بخار

*- تشريح مختصر سيستم گرمايش با روغن داغ

*- کاربردهای بویلر و دیگ روغن داغ

*- بويلر چيست؟

*-دیگ و هیتر روغن داغ چگونه کار می کند؟

*-دیگ یا هیتر روغن داغ (روغنداغ) چیست؟

*-اهمیت ایمنی بویلر و دیگ روغنداغ (روغن داغ)