سازمان ملی استاندارد ايران

سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع قانونی در زمینه برنامه ریزی، توسعه و اجرای استاندارد ها و قوانین مربوطه در كشورمان می باشد كه مهمترین فعالیت های انجام شده به شرح مندرج در ذیل می باشد :

 • تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی ؛
 • انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن كیفیت كالاهای تولید داخلی، كمك به بهبود روش های تولید و كارآیی صنایع
 • ترویج استانداردهای ملی
 • نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
 • كنترل كیفی كالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور كالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی
 • كنترل كیفیت كالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان داخلی و جلوگیری از ورود كالاهای نامرغوب
 • مشاركت در تدوین استانداردهای بین المللی
 • ترویج سیستم بین المللی یكاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در كشور و كالیبره كردن وسایل سنجش
 • آزمایش و تطبیق نمونه كالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم
 • آموزش مستمر مسوولین كنترل كیفیت واحدهای تولیدی

اركان سازمان ملی استاندارد ایران

 • شورای عالی استاندارد یكی از مهمترین شوراها و انجمن های ملی در كشور می باشد كه از اعضای ذیل تشكیل شده است:
 • رئیس جمهور كه ریاست شورای عالی رابر عهده دارد.
 • معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
 • وزرای صنایع و معادن , بازرگانی , بهداشت , درمان و آموزش پزشكی , ارتباطات و فن آوری اطلاعات , جهاد كشاورزی , دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح , علوم , تحقیقات و فنآوری , كار و امور اجتماعی , مسكن و شهرسازی , نفت و نیرو
 • دادستان كل كشور
 • رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 •  رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد
 • دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پیشنهاد رئیس موسسه و به حكم رئس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند .

رئیس سازمان ملی استانداردایران :

رئیس سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب شورای عالی و حكم رئیس جمهور برای مدت سه سال انتخاب می شود .

منبع : سایت سازمان ملی استاندارد ایران