فيلتراسيون گازها -قسمت چهارم

مقاله مجله صنعت تاسيسات

پیش فیلترها

در مورد پیش فیلترها ، انتخاب نوع معمولا بین فیلترهای تخت ، كیسه ای و رول فیلترهای خودكار(شكل۱) خواهد بود.دوفیلتر اول نیاز به هزینه نصب كمتری خواهند داشت ، اما هزینه نگهداری آنها بیشتر است.راندمانها نسبتا پایین بوده اما در رول فیلترهای خودكار راندمان كمی بهتر از فیلترهای تخت یا كیسه ای است .

استفاده از پارچه های الیاف مصنوعی با راندمانهای كمی بالاتر در هر یك از انواع فیلترهای مذكور وفیلترهای توری سیمی لزج خودكار رو به افزایش گذاشته است.

بعنوان یك راهنمای كلی فیلترهای تخت وكیسه ای بیشتر در مورد سیستمهای هواساز ساختمانهای با دبی تا۴۰۰۰ متر مكعب در ساعت ورول فیلترها با پارچه یكبار مصرف وفیلترهای توری سیمی لزج خودكار در سیستمهای بزرگتر بكار می روند.

 

مقاله مجله صنعت تاسیسات

 

 

 

فیلترهای ریز(راندمان بالا)

در صورتی كه كارایی اقتصادی یا هزینه سرمایه گذاری اولیه عامل مهمی نباشد ، می توان از تركیب فیلترهای تخت وكیسه ای بعنوان مرحله دوم تصفیه هوا سرد جست یا اینكه از فیلترهای الكترواستاتیك برای جذب ذرات بسیار ریزتر استفاده نمود .

چنانچه فیلتر مذكور از نوع خشك باشد ، جمع آوری غبار فیلترهای الكترواستاتیك باید توسط فیلترهای كیسه ای یا رول فیلتر انجام شود.فیلترهای الكترواستاتیك خشك معمولا از چنین تركیبی استفاده می نمایند.

فیلترهای الكترواستاتیك وكیسه ای قابل كاربرد برای سیستمهای حجم متغیر هوا می باشند كه در آنها حجم هوا می تواند بین۲۰ تا۱۱۰ در صد مقدار طراحی باشد.سایر انواع فیلترها از كارایی كمتری برخوردارند.استفاده از سیستمهای حجم متغیرهوا به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی رو به افزایش گذاشته است.

جدای از تاثیر حجم متغیر هوا بر كارایی برخی از فیلترها ، سایر مشخصات سیستم خصوصا سرعت جریان هوا روی انتخاب نوع فیلتر تاثیرگذار می باشند.بطور كلی هرچه راندمان فیلتر بالاتر باشد ، مقدار مجاز دبی طراحی كمتر خواهد بود ؛

بنابراین در بسیاری از موقع لازم است برای سازگاری با پارامترهای عملیاتی كارایی كمتری را برای فیلتر در نظر گرفت.بعنوان مثال می توان به منتفی دانستن امكان استفاده از سیستم یكپارچه فیلترهای خطی دو مرحله ای اشاره كرد.

الزامات سیستم تاسیسات

 

از نظر كلی در یك سیستم كامل تاسیسات لازم است ذرات هوا را جمع آوری نموده وهوا را سرد یا گرم كردو سپس هوای بهسازی شده در سراسر ساختمان به گردش در آورد.مقدار ونوع آلاینده های موجود در هوا تا حد زیادی بستگی به محل ساختمان دارند. در مناطق روستایی غلظت غبار احتمالا بین ۰۵% تا ۵%میلی گرم در مترمكعب است كه عمدتا ناشی از سایش ذرات خاك ، سبزیجات ، گرده ها ومواد كربنی می باشد.

در مناطق شهری غلظت غبار احتمالا۱% تا ۱ میلی گرم در مترمكعب است كه بخش اعظم آن مربوط به مواد كربنی ، خاكستر ، سیلیكون وسایر محصولات دانه دار است.

در مناطق صنعتی انتظار می رود غلظت غبار بین ۲تا۵ میلی گرم در مترمكعب باشد كه بخش عمده آن را مواد كربنی مانند روغنهای قطران وموم ، غبارات شیمیایی ومعدنی ، اسیدها وگازهای حاوی سولفور تشكیل می دهند.

پارچه های رزینی

پارچه های تایید نشده از جنس الیاف مصنوعی رزینی كه عملیات حرارتی روی آنها انجام شده در حال جایگزینی با پارچه های پشم وشیشه بوده وخصوصا برای تصفیه هوای ورودی وگردشی در سیستمهای هواساز وهمچنین تاسیسات هوای ورودی فرایند مناسب می باشند این نوع پارچه دارای افت فشار كمی بوده وراندمان نگهداری غبار آن بسیار زیاد است.این جنس از پارچه معمولا بصورت ورقهای بریده شده یا حلقه ای تا طول حدود۴۰ متر در دسترس می باشد .

كاربرد معمول این فیلتر ها شامل آزمایشگاهها ، بیمارستانها ، ادارات ، فروشگاههای زنجیره ای ، مدارس ، كارخانجات ، انبارها ، سالنهای كنفرانس ونمایشگاه ، كارخانجات پاشش رنگ ، اتاقهای تمیز ومراكز كامپیوتر می باشد.

علاوه بر آن محدوده وسیعی از فیلترهای با چگالی بالا خصوصا برای كاربردهای تصفیه نهایی هوا تولید شده اند.فیلترهای یكبار مصرف بصور ت وسیعی برای كاهش دود وبو در دستگاه های هواساز بكار می روند.

فیلترهای كربن فعال

فیلترهای كربن فعال برای جذب انواع دودو بو مانند هودهای خوراك پزی ، دودسیگار ، گازهای خورنده ، مواد فاسدشدنی ، پسماندهای صنعتی ومانند آن بصورت قابل ملاحظه ای مورد استفاده قرار می گیرند.ذغال فعال خصوصا برای خنثی سازی بوی مواد آلی بسیار موثر است.

در صورت وجود دود وبوی مواد وابسته به آمونیاك ، فیلترهای الیاف مصنوعی مانند فیلترهای پلی استر تایید نشده كه به كربن فعال یا زئولیت آغشته شده اند را می توان مورد استفاده قرار داد.

این فیلترها عملكرد موثری در جذب بو در مهدكودكها ومحلهای نگهداری كودكان ، بیمارستانها ، محلهای مراقبت از بیماران ، نگهداری حیوانات ، سرویس های بهداشتی عمومی ونظایر آن ارائه نموده اند.

عمركاری فیلتر بصورت قابل توجهی با استفاده از این نوع فیلترها تغییر می كند ، اما از نظر كلی اگر فیلتر بصورت مداوم تمییز شده وروی آن آب پاشیده شده و یا با جاروبرقی تمیز شود عمر آن عملا تا ۶ ماه نیز افزایش خواهد یافت .سرعت هوا ، دما ورطوبت همگی براثر بخشی فیلترهای زداینده بو تاثیر می گذارند.

فیلترهای تمییز كننده مستقل هوا

كاربرد تمییز كننده های هوا ی یا دستگاههای تصفیه وبهسازی هوا در ادارات ومنازل مسكونی رو به افزایش است.چنانچه دستگاههای مستقل در یك گوشه از اتاق نصب شوند ، می توان از آنها برای زدایش غبارات ، گرده گل ، دود تنباكو وسایر بوها استفاده نمود.

این فیلترها بطور كلی متشكل از فیلتراسیون دو یا سه مرحله ای می باشند كه دارای فیلرتهای باردار الكتریكی (الكترواستاتیك ) از الیاف مصنوعی یكبار مصرف تابیده شده می باشند.

در این فیلترها محدوده دبی هوا بین۱۵۰ تا۲۲۰۰ مترمكعب در ساعت است.همچنین این نوع واحدها را (با انتخاب سرعت متغیر هوا ) می توان روی میز ، سقف یا دیوار قرار داد.

 

مقاله مجله صنعت تاسیسات

 

تصفیه هوای صنعتی

در كارخانجات كثیف بودن هوا باعث كاهش راندمان كارگران ، كم شدن عمر كاری ماشین آلات ، افزایش میزان آلاینده ها وهزینه های تعمیر ونگهداری خواهد شد.لزوم بهسازی هوا با افزایش غلظت آلاینده های سنگین ویا ساینده در محیطهای صنعتی جدی تر می شود.

كنترل كامل با استفاده از سیستمهای تصفیه متعارف امكان پذیر نخواهد بود(یا اینكه كاربردشان اقتصادی نمی باشد).در این حالت استفاده از سیستمهای جمع آوری غبار در فضای خاص ضرورت پیدا خواهد كرد.

اندازه غبارات صنعتی بین۱میلی متر (۱۰۰۰میكرومتر) تا ۱ میكرون بوده وحتی در مورد غبار كوره های گنبدی ، غبار ریخته گری ، غبار كوره های قوس الكتریكی ورنگ دانه ها در پاشش رنگ به ۱% میكرومتر نیز می رسد .

فناوری های جدید در كاربردهای پرداخت سطوح نیاز به تصفیه هوای با كیفیت بالاتری را در سیستمهای هوای رفت كارخانجات پاشش رنگ واتاقهای رنگ (با جریان هوای رو به پایین) ایجاب مینماید.

 

مهمترین معیار در این فناوری جلوگیری از عبور ذرات به اندازه ۱۵ میكرومتر وبزرگتر از فیلتر وحركت آنها در اثر ارتعاشات به پایین دست فیلتر می باشد.ذراتی كه از نظر ظاهری باعث خرابی كیفیت رنگ می شوند در محدوده اندازه ۱۵ تا ۴۰ میكرومتر قرار دارند.

سیستمهای عادی بهسازی هوا در قسمت ورودی هوای فرایند از یك فیلتر اولیه برای محافظت دستگاه های تهویه مطبوع خصوصا مبدلهای حرارتی ، زطوبت زن وبادبزنهای گردشی استفاده می نمایند.

در نهایت برای تصفیه بهتر هوا پس از این فیلترها یك ردیف فیلتر ثانویه قبل از كانال خروجی از سیستم مورد استفاده قرار میگیرد.هزینه بالای استفاده از فیلترهای مافوق ریز باعث شده تا این نوع فیلترها فقط بصورت موضعی ودر محلهای مصرف مانند اتاقهای تمییز مورد استفاده قرار گیرند.

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی