بهبود راندمان انرژي در اتاقهاي تميز – بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي -بخش دوم

بهبود بازدهی انرژی در صنعت داروسازی

برای بهبود راندمان انرژي در اتاقهاي تميز کارهای تحقیقاتی زیادی انجام شده است .يكي از تحقيقاتي كه اخيرا صورت گرفته نشان مي دهد سيستمهاي HVAC ، ۳۶تا۶۷ در صد مصرف انرژي اتاق تميز را به خود اختصاص مي دهند.يكي ديگر از تحقيقات اخير ، توزيع انرژي براي عملكرد اتاق تمييز را به اين صورت تخمين مي زند.۵۶%براي سرمايش ؛ ۳۶% براي گرمايش ، ۵% براي بادزنها ؛ و۳% براي پمپها.

HVAC در اتاقهاي تميز

اقدامات زير مي توانند باعث بهبود راندمان انرژي در اتاقهاي تميز شود:

 

  1. *كاهش نرخهاي تعويض هواي باز چرخشي
  2. *بهبود كيفيت وراندمان فيلتراسيون:

بخش دوم: HVAC ، ديگ ها وسيستم هاي توليد همزمان برق وگرما

فيلترهاي هپا واولپا بطور شايع در صنعت داروسازي بمنظور فيلتراسيون هواي جبراني تازه وهواي بازچرخشي مورد استفاده قرار مي گيرد.استفاده از ساير فناوريهاي فيلتر ممكن است موجب كاهش مصرف انرژي شود.بعنوان مثال ، فناوريهاي جديد فيلتراسيون هوا ذرات فوق العاده ريز(۰۰۱/۰ تا۱/۰ ميكرون) كه فيلرتهاي فعلي بر روي آنها موثر نيستند را جذب مي كنند وانرژي لازم براي بازگرمايش /باز سرمايش هواي اتاق تميز را كاهش مي دهند .

 

*استفاده از برجهاي خنك كن:در بسياري موارد ، مقتضيات خنك سازي آب را مي توان به جاي چيلرهاي آبي ، توسط برجهاي خنك كن تامين نمود.برجها مي توانند آب را خيلي موثرتر(با راندمان بالاتر) از چيلرها خنك كنند و بنابراين مصرف انرژي سيستمهاي HVAC اتاق تميز را كاهش مي دهند.

 

 

*كاهش اگزاست اتاق تميز وبهبود راندمان انرژي در اتاقهاي تميز :

 

انرژي مورد نياز براي گرم وسردكردن هواي جبراني اتاق تميز بخش قابل ملاحظه اي از مصرف انرژي HVAC اتاق تميز را به خود اختصاص مي دهد.بنابراين كاستن از حجم جريان هواي اگزاست اتاق تميز مي تواند به صرفه جويي هاي انرژي قابل توجهي منجر شود.

 

-ديگ ها

 

بهبود راندمان انرژي در اتاقهاي تميز

بهبود راندمان انرژي در اتاقهاي تميز

 

ديگها وسيستمهاي بخار از عوامل اصلي اتلاف انرژي در بسياري از صنايع هستند ؛ بنابراين معمولا در اين قسمتها مي توان به بهبودهاي قابل توجهي در راندمان دست يافت.اقدامات زير مي توانند راندمان انرژي در ديگها را بهبود بخشند:

 

*كاهش مقدار گاز دودكش:

 

گاز دودكش بيش از حد اغلب از نشتي ها در ديگ و/يا دودكش ناشي مي شود.اين امر ، گرماي منتقله به بخار را كاهش داده ومقتضيات (انرژي) پمپاژ را افزايش مي دهد. اين نشتي ها غالبا به آساني تعمير مي شوند.صرفه جويي هاي حاصله به ۲تا۵درصد انرژي اي كه قبلا توسط ديگ به مصرف مي رسيد ، بالغ مي گردد.

 

*كاهش هواي اضافه:

 

هرچه هواي اضافه بيشتري براي سوزاندن سوخت مصرف شود ، گرماي بيشتري به جاي توليد بخار ، در اثر گرمايش اين هوا به هدر مي رود.يك قاعده تجربي كه اغلب از آن استفاده مي شود اين است كه به ازاي هر۱۵% كاهش در مقدار هواي اضافه يا۴۰۰f (220c) كاهش در دماي گاز دودكش ، راندمان ديگ را مي توان ۱% افزايش داد.

 

*اندازه گذاري درست سيستمهاي ديگ:

 

طراحي صحيح سيستم ديگ در فشار بخار مناسب مي توانداز طريق كاهش دماي دودكش ، كاهش تلفات تابشي لوله كشي ، كاهش نشتي در تله ها موجب صرفه جويي انرژي شود.يكي از تحقيقاتي كه در كانادا بر روي ۳۰ سيستم ديگ صورت گرفت نشان داد كه صرفه جويي هاي به دست آمده از اين اقدام بين۳تا۸ درصد كل مصرف گاز مي باشند.

 

*عايقكاري درست ديگ

 

*برنامه نگهداري منظم:

 

اجراي يك برنامه نگهداري ساده جهت اطمينان از اينكه كليه اجزاي ديگ با كارايي حداكثر كار مي كنند مي تواند به صرفه جويي هاي قابل توجهي منجر شود.صرفه جويي هاي انرژي مرتبط با نگهداري درست ديگ به طورمتوسط۱۰% تخمين زده مي شوند.

 

*استفاده مجدد از چگاليده :

 

استفاده مجدد از چگاليده داغ در ديگ ها موجب صرفه جويي انرژي مي شود ونياز به آب تصفيه شده تغذيه ديگ را كاهش مي دهد ضمن اينكه آب در گرماي محسوس۱۰۰۰c(f2120) باز يابي مي شود .

شركت فايزر در يكي از كارخانجات خود سيستم بازيافت چگاليده را بهسازي كرد و از اين طريق به ۹% كاهش در مصرف برق ، و۸% كاهش در مصرف آب و دفع فاضلاب دست پيدا كرد.بدين ترتيب شركت فايزر بخاطر كاهش خريد گازوئيل ، گازوآب تقريبا ۱۷۵۰۰۰ دلار در سال صرفه جويي مي كند.

 

 

كاربرد سيستمهاي توليد دوگانه(برق وگرما) در صنعت داروسازي ايالات متحده كمكاكان محدود است.در حال حاضر ، اكثر سيستمهاي بزرگ CHP (توليد تركيبي گرما وبرق ) از توربينهاي بخار استفاده مي كنند.

 

بطوركلي ، صرفه جويي انرژي تعويض انرژي تعويض يك سيستم سنتي (سيستمي كه از بخار حاصل از ديگ وبرق شبكه استفاده مي كند)با يك واحد CHP استاندارد مبتني بر توربين گازي حدود۲۰ تا۳۰ درصد تخمين زده مي شود.در صورت تعويض ديگهاي قديمي يا ديگهايي كه از نگهداري كمي برخوردار بوده اند ، بهره راندمان بالاتر خواهد رفت .

 

سيكلهاي تركيبي (تركيب يك توربين گازي ويك توربين بخار پس فشار )انعطاف پذيري براي توليد برق وبخار در سايتهاي بزرگ را فراهم مي كنند.

توربينهاي گازي با بخار تزريقي (STAG )مي توانند بخار اضافه (بواسطه نياز هاي گرمايشي )را جذب كرده و با تزريق بخار به توربين ، توليد برق را افزايش دهند.سيستمهاي جديد CHP امكان توليد سه گانه را ارئه مي دهند ؛ يعني علاوه بر برق وگرما ، سرمايش را تامين مي كنند.

 

سرمايش با استفاده از فناوريهاي ابزربشن وادزربشن فراهم مي شود كه هردو با استفاده از گرماي بازيابي شده از فرايند توليد دوگانه (برق وگرما) كار مي كنند.سيستمهاي سرمايش ابزربشن از اين واقيعيت بهره مي برند كه قابليت انحلال آمونياك كه در آب سرد بسيار زياد و در آب گرم بسيار كم مي باشد.بنابراين اگر يك محلول آب-آمونياك گرم شود ، آمونياك ان خارج مي شود.

مراحل ابزربشن

در اولين مرحله از فرايند ابزربشن ، محلول آب –آمونياك در معرض گرماي تلف شده از فرايند توليد دوگانه قرار مي گيرد كه بموجب آن گاز خارج مي شود.

با برطرف شدن گرما ، گاز آمونياك كه هنوز تحت فشار بالا قرار دارد ، مايع مي شود.آمونياك مايع به بخشي از واحد ابزرشن جريان مي يابد كه در آن در تماس با گاز هيدروژن قرار مي گيرد.گاز هيدروژن ، آمونياك را با يك اثر سرمايشي جذب مي كند.

 

-آمونياك سپس به يك سطح آب سرد برخورد مي كند كه دوباره آمونياك را جذب كرده وسيكل بسته مي شود.در مقابل ، سرمايش ادزربشن از ظرفيت مواد خاصي براي جذب آب بر روي سطحشان استفاده مي كندكه با اعمال گرما مي توان آب را از سطح جدا نمود.

 

واحدهاي ادزربشن از آب گرم به دست آمده از واحد توليد دوگانه استفاده مي كنند.اين سيستمها به جاي آمونياك يا نمكهاي خورنده ، از سيليكاژل استفاده مي كنند (كه اين به كاهش هزينه هاي نگهداري كمك مي كند).واحدهاي ادزربشن ابتدا در ژاپن توليد شدند واينك در ايالات متحده نيز عرضه مي شوند.

 

در سال۲۰۰۴ ، واحد تحقيق وتوسعه شركت داروسازيJohnsonZJohnson اقدام به نصب و راه اندازي يك سيستم جديد توليد سه گانه نمود.اين سيستم۲۲۰۰ كيلو واتي سالانه۱۵GWh برق به علاوهtherm360000 گرما و۱/۶ ميليون تن-ساعت آب سرد توليد مي كند

اين سيستم بيش از ۹۰درصد برق وبخش عمده نيازهاي گرمايشي وسرمايشي ساختمان را تامين كرده وبه ساختمان اجازه مي دهد كه در صورت نياز بطور مستقل از شبكه برق ايالتي كار كند.اين همچنين انتشار دي اكسيد كربن را بيش از ۳ميليون پوند در سال كاهش مي دهد.

 

ماخذ:pharmaceutical Manufacturing          Magazine may2006

 

ترجمه:دكتر سيدعلي اكبرطباطبايي

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني