سونای خشک و سونای بخار-محاسبه سونا

محاسبه قدرت کوره سونای خشک

دو عامل برای افزایش و حفظ راندمان سونا رعایت نکاتی در باره نیمکت و اتاق سونا و محاسبه قدرت کوره سونای خشک می باشد.

نیمكت های سونا

نیمكت های سونا را باید از تخته های باریك چوب كه به فاصله ۱ تا ۱/۵ سانتی متری از هم قرار دارند بسازیم تا هوا بتواند جریان پیدا كند. بنابر میزان جایی كه در اختیار داریم باید ۲ تا ۳ نیمكت را به شكل پله ای نصب نمائیم.

طول نیمكت ها تقریبا ۲۰۰ سانتیمترو عرض آن ها ۶۰ سانتیمتر می باشد. اگر سونا دو طبقه است باید فاصله نیمكت ها ۵۰ سانتیمتر بوده و اگر سونای سه طبقه داریم فاصله پله ها را ۳۳ سانتی متر در نظر می گیریم و در نهایت فاصله نیمكت بالایی تا سقف ۱۰۰ سانتی متر در نظر گرفته شود.

تقسیم بندی درجه حرارت و رطوبت در اتاق سونای خشك و روی نیمكت ها به صورت زیر است:

مكان

درجه حرارت(c0)

رطوبت نسبی%

زیرسقف

۱۰۰-۹۰

۵-۲

روی نیمكت بالایی

۹۰-۸۰

۱۰-۳

روی نیمكت وسطی

۷۰-۶۰

۲۵-۸

روی نیمكت پایینی

۶۰-۵۰

۳۵-۱۵

روی زمین

۴۵-۴۰

۶۰-۲۰

برای محاسبه سونا خشک به ترتیب زیر عمل می كنیم:

۱-ابتدا كل مساحت جانبی اتاق را محاسبه كرده و از فرمول Q1=AU(T2-T1 مقدار انتقال حرارت جداره ها را با احتساب ۱۰% ضریب اطمینان محاسبه می كنیم.

سایر مقادیر فرمول برابر است با:

T1=70دمای خارج (درجه فارنهایت)

۲۱۲ =T2 دمای داخل(درجه فارنهایت)

ضریب كلی انتقال حرارت با توجه به ضخامت و جنس مصالح متعارف بكار رفته در جداره برابر است با:

U=0.1{BTU/h.F.ft2

۲-در سونای خشك تعداد دفعات تعویض هوا ناشی از باز و بسته شدن درب را برابرn=10 در نظر گرفته و با استفاده از فرمول زیر تلفات حرارتی مربوطه را محاسبه می كنیم:

Q2=V×n×۰٫۰۷۴۹×۰٫۲۴۱×(T2-T1

T1=70دمای خارج (درجه فارنهایت)

۲۱۲=T2 دمای داخل (درجه فارنهایت)

V ft3 =حجم اتاق

كل سطح خارجی اتاق برابر است با:

۴×۳×۲=۲۴m2

۳۶m2=6×۳×۲

۴۸m2=6×۴×۲

بنابراین كل سطح اتاق ۱۰۸ متر مربع بدست می آید.

Q1=AU(T2-T1)=108×۱۰/۷۶×۰٫۱×(۲۱۲-۷۰)=۱۶۵۰۱(Btu/h

و مقدار Q2 برابراست با:

Q2=V×n×۰٫۰۷۴۹×۰٫۲۴۱×(T2-T1) =65202(Btu/h

و قدرت حرارتی كوره برابر است با:

Q= Q1+ Q2=65202+16501=81703(Btu/h

منبع : كتاب طراحی نگهداری تاسیسات مكانیكی آبی (استخر-سونا-جكوزی)

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی