استخر جكوزی – محاسبه بار گرمايش

جكوزی ها به دو دسته ی یك نفره و چند نفره تقسیم می شوند. جكوزی یك نفره مانند وان حمام بوده و جهت تامین فشار مورد نیاز جت ها از یك پمپ استفاده می كند. بدیهی است در این حالت پس از هر بار مصرف ، آب جكوزی تخلیه می شود كه بعضی از این نوع جكوزی ها مجهز به المنت حرارتی جهت گرم كردن آب نیز هستند. در مدل های چند نفره نیاز به تاسیسات جکوزی خاصی وجود دارد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

تاسیسات جكوزی و محاسبه ظرفیت دستگاه ها

اجزای سیستم تصفیه جكوزی های چند نفره تجهیزات استخرهای كوچك می باشد.

  • پمپ تصفیه

پمپ تصفیه در سیستم جكوزی مانند كار پمپ تصفیه استخر می باشد آب را از كف جكوزی گرفته و پس از عبور از صافی اولیه (موگیرHair Intercepotor) به سمت صافی های اصلی هدایت می كند. پمپ تصفیه جكوزی باید جوابگوی افت فشار ناشی از صافی ها و افت مسیر باشد و نیز مقدار حجم آب در گردش جكوزی (دبی تصفیه) را تامین نماید.

  • صافی

بمنظور تصفیه آب در سیستم تصفیه جكوزی به صافی نیاز است. آب توسط پمپ از صافی عبور كرده و پس از گرفته شدن ذرات آن اگر احتیاج باشد از مبدل حرارتی عبور می كند و مجددا وارد حوضچه جكوزی می شود. در ساعت تصفیه جكوزی به خاطر تلاطم آب و افزایش ذرات معلق حداكثر در هر نیم ساعت (۳۰دقیقه) كل آب را توسط فیلترها تصفیه می كنیم.

مثال: اگر ظرفیت استخر جكوزی gal 1200 باشد، دبی و هد پمپ سیستم تصفیه و سطح فیلتر شنی را محاسبه كنید. در صورتیكه فاصله حوضچه تا موتورخانه ft 300 باشد.

با توجه به اینكه برای هر۱۵ دقیقه كل آب را باید تصفیه كنیم بنابراین:

۱۲۰۰/۱۵=۸۰(gpm)=دبی پمپ

۳۰۰*۷۵/.=تلفات لوله كشی

۲۲٫۵ft=7m

در صورتیكه ۳۰ فوت افت فیلتر و ۱۲ فوت افت مبدل و موگیر و اتصالات را در نظر بگیریم، هد پمپ برابر خواهد شد با:

=۲۲/۵+۳۰+۱۲=هد پمپ

۲۰m یا ft 64/5

پمپ مدل(۲۵۰-۴۰) با دور ۱۴۵۰ و قدرت ۴(hp) و نقطه كار۲۲(m3/h) یا ۹۷(gpm) و هد ۲۱(m) با قطر مكش ۳ اینچ و قطر رانش ۱/۲ ۲ اینچ برای تصفیه حوضچه جكوزی مناسب می باشد.

بار شناگر در هر لحظه برابر است با:

نفر۱۰ = ۸۰/۸

با توجه به اینكه میزان گذر آب در هر فوت مربع از سطح فیلتر شنی ۴(gpm) در نظر گرفته شده، لذا سطح نهایی فیلتر برابر است با :

۶٫۷۵ft2 = 27/4

محاسبه بار شناگران در استخر جكوزی

ماكزیمم تعداد نفراتی كه از استخر جكوزی در یك فاصله زمانی یك ساعته استفاده می كنند بار شناگر در جكوزی می باشد.

زمان یكبار سیركولاسیون تمام آب جكوزی برای تصفیه بستگی به بار شناگران داشته و بصورت زیر در نظر گرفته می شود:

  1. برای بار سنگین هر ۱۰ دقیقه
  2. برای بار متوسط هر ۲۰ دقیقه
  3. برای بار سبك هر ۳۰ دقیقه

كافیست حجم یا ظرفیت استخر جكوزی را بر زمان یكبار سیركولاسیون تقسیم نمائیم.

  • برای زمان سیركولاسیون ۱۰ و ۱۵ دقیقه ای ، برای هر نفر ۸ گالن بر دقیقه در نظر گرفته می شود.
  • برای زمان سیركولاسیون ۲۰ و ۳۰ دقیقه ای ، برای هر نفر۶/۶۷ گالن بر دقیقه در نظر گرفته می شود.

با استفاده از دو مقدار ۸ و ۶/۶۷ می توان بار شناگر را تعیین كرد.

 

منبع : كتاب طراحی نگهداری تاسیسات مكانیكی آبی(استخر-سونا-جكوزی)

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی