استخر جكوزي – محاسبه بار گرمايش

محاسبه بار شناگران در استخر جكوزي

 – ماكزيمم تعداد نفراتي كه از استخر جكوزي در يك فاصله زماني يك ساعته استفاده مي كنند بار شناگر در جكوزي مي باشد.

– زمان يكبار سيركولاسيون تمام آب جكوزي براي تصفيه بستگي به بار شناگران داشته و بصورت زير در نظر گرفته مي شود:

۱- براي بار سنگين هر ۱۰ دقيقه

۲- براي بار متوسط هر ۲۰ دقيقه

۳- براي بار سبك هر ۳۰ دقيقه

– كافيست حجم يا ظرفيت استخر جكوزي را بر زمان يكبار سيركولاسيون تقسيم نمائيم.

– براي زمان سيركولاسيون ۱۰ و ۱۵ دقيقه اي ، براي هر نفر ۸ گالن بر دقيقه در نظر گرفته مي شود.

براي زمان سيركولاسيون ۲۰ و ۳۰ دقيقه اي ، براي هر نفر۶/۶۷ گالن بر دقيقه در نظر گرفته مي شود.

– با استفاده از دو مقدار ۸ و ۶/۶۷ مي توان بار شناگر را تعيين كرد.

تاسيسات جكوزي و محاسبه ظرفيت دستگاه ها

همانگونه كه در قسمت هاي قبل توضيح داده شد جكوزي ها به دو دسته ي يك نفره و چند نفره تقسيم مي شوند. جكوزي يك نفره مانند وان حمام بوده و جهت تامين فشار مورد نياز جت ها از يك پمپ استفاده مي كند.

بديهي است در اين حالت پس از هر بار مصرف ، آب جكوزي تخليه مي شود كه بعضي از اين نوع جكوزي ها مجهز به المنت حرارتي جهت گرم كردن آب نيز هستند.

اجزاي سيستم تصفيه جكوزي هاي چند نفره تجهيزات استخرهاي كوچك مي باشد.

 پمپ تصفيه

پمپ تصفيه در سيستم جكوزي مانند كار پمپ تصفيه استخر مي باشد آب را از كف جكوزي گرفته و پس از عبور از صافي اوليه (موگيرHair Intercepotor) به سمت صافي هاي اصلي هدايت مي كند.

پمپ تصفيه جكوزي بايد جوابگوي افت فشار ناشي از صافي ها و افت مسير باشد و نيز مقدار حجم آب در گردش جكوزي (دبي تصفيه) را تامين نمايد.

صافي

بمنظور تصفيه آب در سيستم تصفيه جكوزي به صافي نياز است. آب توسط پمپ از صافي عبور كرده و پس از گرفته شدن ذرات آن اگر احتياج باشد از مبدل حرارتي عبور مي كند و مجددا وارد حوضچه جكوزي مي شود.

در ساعت تصفيه جكوزي به خاطر تلاطم آب و افزايش ذرات معلق حداكثر در هر نيم ساعت (۳۰دقيقه) كل آب را توسط فيلترها تصفيه مي كنيم.

مثال:اگر ظرفيت استخر جكوزي  gal  ۱۲۰۰ باشد، دبي و هد پمپ سيستم تصفيه و سطح فيلتر شني را محاسبه كنيد. در صورتيكه فاصله حوضچه تا موتورخانه ft  ۳۰۰ باشد.

با توجه به اينكه براي هر۱۵ دقيقه كل آب را بايد تصفيه كنيم بنابراين:

 

۱۲۰۰/۱۵=۸۰(gpm)=دبي پمپ

۳۰۰*۷۵/.=تلفات لوله كشي

۲۲٫۵ft=7m

در صورتيكه ۳۰ فوت  افت فيلتر و  ۱۲  فوت افت مبدل و موگير و اتصالات را در نظر بگيريم، هد پمپ برابر خواهد شد با:

 

=۲۲/۵+۳۰+۱۲=هد پمپ

۲۰m   يا   ft  ۶۴/۵

پمپ مدل(۲۵۰-۴۰) با دور ۱۴۵۰ و قدرت ۴(hp) و نقطه كار۲۲(m3/h) يا ۹۷(gpm) و هد ۲۱(m) با قطر مكش ۳ اينچ و قطر رانش  ۱/۲ ۲ اينچ براي تصفيه حوضچه جكوزي مناسب مي باشد.

بار شناگر در هر لحظه برابر است با:

نفر۱۰ =  ۸۰/۸

با توجه به اينكه ميزان گذر آب در هر فوت مربع از سطح فيلتر شني ۴(gpm) در نظر گرفته شده، لذا سطح نهايي فيلتر برابر است با :

۶٫۷۵ft2 = 27/4

 منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !