تجهيزات موگير استخر

تجهيزات موگير استخر

تجهيزات موگير استخر

براي كاركرد مناسب پمپ ها بايد يك موگير استخر پيش بيني كرد كه كارش گرفتن مو، نخ، پارچه و … باشد. براي اين منظور يك شبكه آشغال گير قبل از پمپ نصب مي گردد.

جنس سبدهاي آشغال گير بايد از مواد مقاوم نسبت به زنگ زدگي بوده و به راحتي قابل تميز كردن باشد اين سبدها به صورت كشويي ساخته مي شوند.

فيلترها نيز قابليت گرفتن ذراتي را كه آشغالگير جذب مي كند دارا هستند ولي به علت اينكه تميز كردن آنها از اينگونه مواد خارجي دشوارتر است از آشغال گير قبل از پمپ استفاده مي شود.

موگير استخر (Hair Intercepotor)

با استفاده از موگير استخر مي توان رشته هاي بلند مو و پارچه را پيش از آنكه وارد پمپ شوند از آب جدا نموده و در نتيجه پيچيده شدن رشته هاي مو و پارچه به دور پروانه جلوگيري كرد.

شكل زير يك نمونه صافي از جنس استيل را نشان مي دهد كه حاوي اجسام معلق در آب است.

استخر

همانطور كه اشاره شد براي استخرهاي كوچك، صافي روي بدنه پمپ و به صورت يك پارچه ساخته مي شود به گونه اي كه شبكه صافي در دهانه مكش پمپ قرار مي گيرد.

در استخرهاي بزرگ كه داراي پمپ هاي بزرگتري مي باشند صافي به صورت قطعه اي مستقل روي خط مكش پمپ قرار مي گيرد.

استخر

مو و پارچه و اجسامي از اين قبيل كه در آب معلق هستند بايد قبل از رسيدن به پمپ ها از آب جدا شوند. موگيرها به دليل ساختمان ساده و نظافت آسان همچون غربال سبدي شكل اين اجسام را در مسير جريان جمع آوري مي كند.

قطر سوراخ هاي غربال داخل دستگاه بايد حداكثر ۳تا ۴ ميليمتر و مجموع مساحت آنها براي غلبه بر افت فشار حداقل ۱۰ برابر مساحت مقطع لوله ورودي باشد.

استخر

در دو طرف موگير بايد شير فلكه اي نصب كرد تا هنگام تميز كردن آن مانع جريان آب به داخل موگير شود.

استفاده از مسير كنار گذر درست نيست بلكه بايد از صافي مزدوج استفاده كرد تا در زمان تميز كردن وقفه اي در جريان آب ورودي نيافتد.

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !