ساختمان استخر – كف آبروها (skimmer)

تاسيسات استخر

تاسيسات استخر

تشريح ساختمان سازه استخر

كف آبروها (Skimmer)

 یک روش براي جمع آوري اجسام شناور وچربي بدن شناگران كه در سطح آب معلق است استفاده از كف ابروهايي است كه دورتادور استخر تعبيه شده وبا لوله كشي به فاضلاب يا سيستم تصفيه منتقل مي شود.

اما بيشتر مقررات موجود نصب آنها را الزامي نمي شمارند.كف آبروها بايد دورتادور استخر نصب شده وشكل واندازه آنها چنان باشد كه شناگران زماني كه از آنها بعنوان دستگيره استفاده مي كنند ، نتوانند پا يا بازوي خود را در آنها داخل كنند.

كف آبروها همچنين بايد بتوانند اجرام شناگر در آب استخر را كه به آنها وارد مي شوند ، نگهداشته و از برگشت آنها به داخل استخر در اثر موج ناگهاني آب ورودي جلوگيري نمايند.

خروجي هاي كف آبرو بفواصل ۳تا۴ متري در داخل كف آبرو دور تا دور محيط استخر نصب مي گردند.كف آبروها بايد به سمت اين خروجي ها شيب بندي شوند.آب سرريز استخر كه حاوي اجرام شناگر وچربي بدن شناگران است ، مستقيما از طريق اين خروجي ها به لوله كشي فاضلاب مي ريزد.

تاسيسات استخر

در لوله كشي ، براي خروجي ها مي توان از لوله هاي گالوانيزه يا پليمري استفاده كرد قطرهاي لوله تخليه حداقل بايد۲ اينچ باشد.

 

در تاسيسات بزرگتر براي خارج كردن كفاب از سرپوش مشبك(gutter) و كانال جمع آوري پيرامون استخرها و حوضچه ها استفاده مي شود.

 

شكل زير نمونه اي از اين شبكه ها را نشان مي دهد انتخاب رنگ مناسب سرپوش مشبك (gutter) زيبايي خاصي به فضاي آبي مي دهد.

تاسيسات استخر

در صورتيكه سيستم فاضلاب استخر به شبكه شهري متصل است جهت حفاظت از آب استخر ، در مقابل آلودگي ها ، دفع فاضلاب بايد با فاصله هوايي ومخزن صورت گيرد.

تاسيسات استخر

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !