ساختمان استخر – كف آبروها (skimmer)

تاسيسات استخر

تاسيسات استخر

در ساختمان استخر بدلیل وجود دائمی آب در سازه نیاز به رعایت نکات تکنیکی خاصی وجود دارد. در غیر اینصورت پس از مدت کوتاهی ساختمان کارایی خود را از دست خواهد داد.

تشریح ساختمان استخر

كف آبروها (Skimmer)

یک روش برای جمع آوری اجسام شناور وچربی بدن شناگران كه در سطح آب معلق است استفاده از كف ابروهایی است كه دورتادور استخر تعبیه شده وبا لوله كشی به فاضلاب یا سیستم تصفیه منتقل می شود. اما بیشتر مقررات موجود نصب آنها را الزامی نمی شمارند.كف آبروها باید دورتادور استخر نصب شده وشكل واندازه آنها چنان باشد كه شناگران زمانی كه از آنها بعنوان دستگیره استفاده می كنند ، نتوانند پا یا بازوی خود را در آنها داخل كنند.

كف آبروها همچنین باید بتوانند اجرام شناگر در آب استخر را كه به آنها وارد می شوند ، نگهداشته و از برگشت آنها به داخل استخر در اثر موج ناگهانی آب ورودی جلوگیری نمایند. خروجی های كف آبرو بفواصل ۳تا۴ متری در داخل كف آبرو دور تا دور محیط استخر نصب می گردند.كف آبروها باید به سمت این خروجی ها شیب بندی شوند.آب سرریز استخر كه حاوی اجرام شناگر وچربی بدن شناگران است ، مستقیما از طریق این خروجی ها به لوله كشی فاضلاب می ریزد.

تاسیسات استخر

لوله كشی

در لوله كشی ، برای خروجی ها می توان از لوله های گالوانیزه یا پلیمری استفاده كرد قطرهای لوله تخلیه حداقل باید۲ اینچ باشد. در تاسیسات بزرگتر برای خارج كردن كفاب از سرپوش مشبك(gutter) و كانال جمع آوری پیرامون استخرها و حوضچه ها استفاده می شود.

شكل زیر نمونه ای از این شبكه ها را نشان می دهد انتخاب رنگ مناسب سرپوش مشبك (gutter) زیبایی خاصی به فضای آبی می دهد.

تاسیسات استخر

در صورتیكه سیستم فاضلاب استخر به شبكه شهری متصل است جهت حفاظت از آب استخر ، در مقابل آلودگی ها ، دفع فاضلاب باید با فاصله هوایی ومخزن صورت گیرد.;تاسیسات استخر

منبع : كتاب طراحی نگهداری تاسیسات مكانیكی آبی(استخر-سونا-جكوزی)

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی