ساختمان استخر – اجرای سازه

ساختمان استخر

تاسيسات استخر

با رعایت نکات زیر در ساختمان استخر راندمان را به میزان چشمگیری بهبود بخشید.

ساختمان استخر

الف- كاسه استخر

كف و بدنه استخر باید مقاومت لازم را با توجه به تغییرات فشار، در داخل و خارج ، استخر داشته باشد و مصالح بكار رفته نیز باید متناسب با شرایط فوق انتخاب شود ساخت دیواره و كف استخر معمولا بصورت بتن مسلح اجرا می گردد.

عایق كاری رطوبتی از سمت بیرون و روكش حفاظتی از سمت داخل كاسه استخر ضروری می باشد.

ب- نازک كاری

سطوح داخلی استخر باید با مصالح نسبتا نرم وصاف پوشیده شود تا در اثر كلرمحلول در آب آسیب نبیند همچنین باید به سهولت تمییز شود و در تماس با بدن شناگران ایمنی لازم را داشته باشند.

ج- لبه استخر

لبه استخر مشابه قرنیز یا درپوشی است كه روی دیوارهای قائم استخر قرار می گیرد.لبه استخر باید از مصالح بسیار محكم وبادوام به صورت پیوسته وبدون شكاف یا گوشه های تیز ساخته شود.

لبه استخر باید غیر لغزنده و در استخرهای سرباز در برابر یخ بندان مقاوم باشد.

د- سیستم های سر ریز آب استخرها

در ابتدا سرریز آب فقط برای جمع آوری خاك وخاشاك روی سطح آب در نظر گرفته می شد.از این رو جریان ورود دائم آب ، از یكسو وتخلیه آب به خارج ، از سوی دیگر ، بهنگام استفاده شناگران واز بیم رفتن آب تصفیه شده ، موجب شد تا اندیشه تصفیه آب سرریز شده مورد توجه قرار گیرد.

اكنون با استفاده از سیستم های پاك سازی آب به كمك تكنولوژی و امكانات جدید ، تصفیه آب استخرها هر روز بهتر وكاراكتر می شود.در حال حاضر سیستمهای سرریز استخر به صورت های زیر طراحی واجرا میگردد:

منبع : كتاب طراحی نگهداری تاسیسات مكانیكی آبی(استخر-سونا-جكوزی)

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی