رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت چهارم

تاسيسات استخر

آلودگي آب استخر

۲-ازن زن (Ozonator)

گران ترين ماده براي گندزدائي استخر ازن است.با وجودي كه ازن ماده اي مسموم كننده و قوي تر از كلر است ولي به نظر مي رسد كه اشكالات دستگاه تنفسي و سوزش چشم ناشي از بكارگيري كلر ، در مورد ازن كمتر باشد.

شكل زير نحوه اتصال دستگاه ازن زن را به خط جرياني نشان ميدهد.

تاسيسات استخر

۳-اشعه ماوراي بنفش

استفاده از لامپهاي توليد اشعه ماوراي بنفش بر روي مسير آب ورودي به استخر نيز يكي از روش هاي گندزدايي است ، بدين ترتيب كه در مقطعي از لوله محفظه اي تعبيه مي شود و در آن لامپ هاي ماوراي بنفش قرار مي گيرد

به گونه اي كه مستقيما حباب لامپ ها با آب در تماس بوده و آب در اثر تشعشع ماوراي بنفش گندزدايي مي شود.

بطوركلي اين اشعه براي گندزدايي منابع آب عاري از مواد معلق و رنگ و كدورت و در دامنه طول موج ۴۰۰ -۱۵۰ نانومتر مفيد است ، اما در طول موج ۲۶۵-۲۵۵ نانومتر اثر گندزدايي زيادتري دارد.

ميزان كندزدايي آب با اشعه ماوراي بنفش بستگي به طول موج اشعه ومدت زمان در معرض قرارگرفتن آب(حداقل۱۵-۱۰ ثانيه) با اشعه دارد. ميزان نفوذ اشعه در آب بستگي به ميزان كدورت آب دارد.

نداشتن رنگ وكمتر بودن رنگ ناشي از آهن و منگنز محلول در آب ، اثر اشعه فوق را بيشتر مي نمايد.

مثال: ميزان مورد نياز استخري به ظرفيت(gal)55000با۳ بار گردش كامل آب در شبانه روز چقدر است؟

ابتدا وزن كل آب گردشي را با توجه به حجم استخر محاسبه مي كنيم:

۵۵۰۰۰×۳×۸٫۳۳=۱۳۷۴۴۵۰(Ib)

۳۳/۸:وزن يك گالن آب به پوند

با توجه به اينكه ميزان كلر نبايد(ppm)0.6 تجاوز كند(۰٫۴ در نظر مي گيريم و در صورتيكه استخر رو باز بود بخاطر تشعشعات خورشيد تا( ppm)0.6 مجاز است.)

۱۳۷۴۴۵۰×۰٫۴/۱۰۰۰۰۰۰=۰٫۵۵(Ib)

بنابراين ميزان كلر مفيد مورد نياز در شبانه روز۵۵/. پوند يا ۲۴۹ گرم تعيين مي گردد كه بايد به صورت محلول غليظ به آب گردشي در مدت ۲۴ ساعت اضافه گردد (در هر ساعت۱۰ گرم).

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !