رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت چهارم

گندزدایی آب با اشعه ماورای بنفش

آلودگي آب استخر

روش های رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر به سه دسته اصلی زیر تقسیم می شوند: کلر زنی ، ازن زنی ، گندزدایی آب با اشعه ماورای بنفش .در بخش های قبل روش کلر زنی بررسی شد. در ادامه دوروش دیگر را تشریح می کنیم.

۲-ازن زن (Ozonator)

گران ترین ماده برای گندزدائی استخر ازن است.با وجودی كه ازن ماده ای مسموم كننده و قوی تر از كلر است ولی به نظر می رسد كه اشكالات دستگاه تنفسی و سوزش چشم ناشی از بكارگیری كلر ، در مورد ازن كمتر باشد. شكل زیر نحوه اتصال دستگاه ازن زن را به خط جریانی نشان میدهد.

تاسیسات استخر

۳-اشعه ماورای بنفش

استفاده از لامپهای تولید اشعه ماورای بنفش بر روی مسیر آب ورودی به استخر نیز یكی از روش های گندزدایی است ، بدین ترتیب كه در مقطعی از لوله محفظه ای تعبیه می شود و در آن لامپ های ماورای بنفش قرار می گیرد به گونه ای كه مستقیما حباب لامپ ها با آب در تماس بوده و آب در اثر تشعشع ماورای بنفش گندزدایی می شود.

بطوركلی این اشعه برای گندزدایی منابع آب عاری از مواد معلق و رنگ و كدورت و در دامنه طول موج ۴۰۰ -۱۵۰ نانومتر مفید است ، اما در طول موج ۲۶۵-۲۵۵ نانومتر اثر گندزدایی زیادتری دارد.

میزان گندزدایی آب با اشعه ماورای بنفش بستگی به طول موج اشعه ومدت زمان در معرض قرارگرفتن آب(حداقل۱۵-۱۰ ثانیه) با اشعه دارد. میزان نفوذ اشعه در آب بستگی به میزان كدورت آب دارد. نداشتن رنگ وكمتر بودن رنگ ناشی از آهن و منگنز محلول در آب ، اثر اشعه فوق را بیشتر می نماید.

مثال: میزان مورد نیاز استخری به ظرفیت(gal)55000با۳ بار گردش كامل آب در شبانه روز چقدر است؟

ابتدا وزن كل آب گردشی را با توجه به حجم استخر محاسبه می كنیم:

۵۵۰۰۰×۳×۸٫۳۳=۱۳۷۴۴۵۰(Ib)

۳۳/۸:وزن یك گالن آب به پوند

با توجه به اینكه میزان كلر نباید(ppm)0.6 تجاوز كند(۰٫۴ در نظر می گیریم و در صورتیكه استخر رو باز بود بخاطر تشعشعات خورشید تا( ppm)0.6 مجاز است.)

۱۳۷۴۴۵۰×۰٫۴/۱۰۰۰۰۰۰=۰٫۵۵(Ib)

بنابراین میزان كلر مفید مورد نیاز در شبانه روز۵۵/. پوند یا ۲۴۹ گرم تعیین می گردد كه باید به صورت محلول غلیظ به آب گردشی در مدت ۲۴ ساعت اضافه گردد (در هر ساعت۱۰ گرم).

منبع : كتاب طراحی نگهداری تاسیسات مكانیكی آبی(استخر-سونا-جكوزی)

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی

 

رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر – قسمت اول

رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت دوم

رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت سوم

رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت چهارم