رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت دوم

تاسيسات استخر

آلودگي آب استخر

هيپوكلريت زن ها (HYpochlorinators)

دستگاه هاي هيپوكلريت زني (هيپوكلريناتور) عموما يك نوع پمپ ديافراگمي يا پيستوني كوچك مي باشد كه براحتي نگهداري وبه سادگي تنظيم مي شود.

مقدار محلول را مي توان با جابجايي ديافراگم يا پيستون تنظيم نموده وبدين ترتيب دزاج (Dosage) دقيقي را به داخل آب استخر تزريق كرد.

 

ازطرفي ميزان تزريق كلر بايد متناسب با ميزان جريان آب بوده وفشار تزريق كلر بايد بيشتر از حداكثر فشار جريان آب در نقطه تزريق باشد ، در نتيجه پمپ تزريق كلر با توجه به اين موضوع بايد به نحوي انتخاب شود كه فشار كار آن حداقل۲-۱ اتمسفر بيشتر از فشار جريان آب باشد تا هرگونه تغيير در ميزان تغذيه كلر به راحتي قابل تنظيم وامكان پذير شود.

 

نوع كلر مصرفي در حال حاضر بيشتر گرانول هيپوكلريت كلسيم است كه محتوي ۷۰-۶۵ درصد وزني كلر فعال مي باشد وقادر است مقدار زيادي از كلر را آزاد نمايد.با حل نمودن۵/۱ كيلوگرم از آن در هر۱۰۰۰ ليتر آب ، تقريبا۱ گرم در ليتر محلول كلر مفيد حاصل خواهد شد.

 

شكل زير نمونه تانك محلول وپمپ مربوطه را نشان ميدهد.

تاسيسات استخر

نكاتي كه در نصب و راه اندازي وبهره برداري هيپوكلريناتورها ضروري مي باشند ،

 

عبارتند از:

 

۱-محل انتخاب شده بر روي لوله ورودي به استخر جهت تزريق كلر بايد بعد از مراحل تصفيه وگرمايش ، به گونه اي باشد كه كيفيت كلر براي تماس با آب بهتر فراهم شود.

 

۲-لوله تغذيه تا حدامكان كوتاه ، از جنس مقاوم وبا دوام باشد ، به سادگي قابل تمييزكردن وبازديد ودر دسترس باشد ، در زمستان يخ نزند و در صورتي كه در محل اتصالات واطراف سوپاپها وانژكتور دستگاه رسوباتي مشاهده گرديد ، بايستي اجزاي آنها باز شود وبا محلول رقيق اسيدكلريدريك ويا سركه شستشو شود.

 

۳-پمپ تزريق كلر نبايد بيش از ۲متر مكش نمايد.

 

۴- پمپ تزريق بايد در محل نصب كاملا تراز ومحكم باشد.

 

۵-محل نصب قسمت تزريق كننده به لوله ورودي بايد پايين تر از خط مصرف باشددر غيراينصورت ممكن است به علت ايجاد سيفون ، كلرمازاد برنياز وارد خط شود.

 

۶-محورلوله ورودي ، نقطه مناسبي براي تزريق كلر است.

 

۷-در صورتي كه فاصله محل نصب پمپ تا خط مصرف بيش از يك متر است ، حتما از لوله با قطرمناسب استفاده شود ، تافشار معكوس سبب آسيب ديافراگم نگردد.

 

۸-جهت راه اندازي پمپ تزريق درجه تنظيم دبي روي حداكثر گذاشته شود وپس از جريان يافتن محلول كلر در لوله خروجي ، روي درجه لازم تنظيم شود.درجه تنظيم را وقتي كه پمپ در حال كاركردن باشد ، بايد چرخاند در غيراينصورت به آن آسيب مي رسد.

 

۹-فاصله سوپاپ مكش تا كف مخزن ذخيره محلول كلر بايد حداقل ۲۵ ساني متر باشد تا از ورود رسوبات كف مخزن به داخل سيستم جلوگيري شود.

 

۱۰-در مواقع لزوم با كمك اسيدكلريدريك رقيق(۲۵%-۲۰%) مي توان اتصالات را از جرمها و…شستشو داد.

 

۱۱-بكارگيري يك عدد شير يكطرفه براي جلوگيري از پاره شدن ديافراگم در مواقعي كه افت فشار خيلي زياد است ، ضروري است.

 

۱۲-نيازي به نوار تفلون براي آب بندي اتصالات اصلي دستگاه كلرزني نيست اتصالات با واشر وبا نيروي دست وبدون كاربرد آچار آببند مي شود.

 

۱۳-شيربرداشت آب با مخزن اختلاط فاصله كمي داشته باشد.

 

۱۴-محل كلرحين تزريق نبايد با مواد ديگري مخلوط شود.

 

۱۵-مي بايست حداكثر اختلاط آب وهيپوكلريت كلسيم توسط مخلوط كننده اي با سرعت۷۰۰ دور در دقيقه انجام شود تا كلر فعال آن تا بالاترين حد آزاد شود و تلفات كلر همراه لجن به حداقل برسد.

 

۱۶-دركل بايد بهره برداري وكلرزني به گونه اي انجام شود كه حداكثر راندمان در گندزدايي آب حاصل شود.

 

۱۷-با تهيه دستكش پلاستيكي ، پيمانه مناسب ، ماسك ، پيش بند ، لباس كار ، عينك مناسب يا ماسك مخصوص مواد و وسيله شستشوي چشم بايد ايمني شخص بهره برداري كننده تامين شود.

 

گرچه از دستگاه هاي هيپوكلريت براي ظرفيت هاي زياد بيشتر مي توان استفاده نمود اما معمولا توصيه ميگردد از كلريناتور گازي(Gas Chlorinators) استفاده شود.

 

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !