رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت دوم

هیپوكلریت زنی

آلودگي آب استخر

در فرایند گندزدایی آب با کلر ، كلردهی به آب همواره پس از فرآیند صافی گذرانی صورت گیرد. (معمولا آنچه در عمل توسط نیروهای تعمیر و نگهداری اتفاق می افتد تزریق نمودن محلول هیپوكلرید كلسیم توسط پمپ جریانی قابل تنظیم در مسیر مكش كلكتور اصلی است).

 • هیپوكلریت زنی (HYpochlorinators)

دستگاه های هیپوكلریت زنی (هیپوكلریناتور) عموما یك نوع پمپ دیافراگمی یا پیستونی كوچك می باشد كه براحتی نگهداری وبه سادگی تنظیم می شود. مقدار محلول را می توان با جابجایی دیافراگم یا پیستون تنظیم نموده وبدین ترتیب دزاج (Dosage) دقیقی را به داخل آب استخر تزریق كرد.

ازطرفی میزان تزریق كلر باید متناسب با میزان جریان آب بوده وفشار تزریق كلر باید بیشتر از حداكثر فشار جریان آب در نقطه تزریق باشد ، در نتیجه پمپ تزریق كلر با توجه به این موضوع باید به نحوی انتخاب شود كه فشار كار آن حداقل۲-۱ اتمسفر بیشتر از فشار جریان آب باشد تا هرگونه تغییر در میزان تغذیه كلر به راحتی قابل تنظیم وامكان پذیر شود.

نوع كلر مصرفی در حال حاضر بیشتر گرانول هیپوكلریت كلسیم است كه محتوی ۷۰-۶۵ درصد وزنی كلر فعال می باشد وقادر است مقدار زیادی از كلر را آزاد نماید.با حل نمودن۵/۱ كیلوگرم از آن در هر۱۰۰۰ لیتر آب ، تقریبا۱ گرم در لیتر محلول كلر مفید حاصل خواهد شد.

شكل زیر نمونه تانك محلول وپمپ مربوطه را نشان میدهد.

تاسیسات استخر

نكاتی كه در نصب و راه اندازی وبهره برداری هیپوكلریناتورها ضروری می باشند ، عبارتند از:

 1. محل انتخاب شده بر روی لوله ورودی به استخر جهت تزریق كلر باید بعد از مراحل تصفیه وگرمایش ، به گونه ای باشد كه كیفیت كلر برای تماس با آب بهتر فراهم شود.
 2. لوله تغذیه تا حدامكان كوتاه ، از جنس مقاوم وبا دوام باشد ، به سادگی قابل تمییزكردن وبازدید ودر دسترس باشد ، در زمستان یخ نزند و در صورتی كه در محل اتصالات واطراف سوپاپها وانژكتور دستگاه رسوباتی مشاهده گردید ، بایستی اجزای آنها باز شود وبا محلول رقیق اسیدكلریدریك ویا سركه شستشو شود.
 3. پمپ تزریق كلر نباید بیش از ۲متر مكش نماید.
 4. پمپ تزریق باید در محل نصب كاملا تراز ومحكم باشد.
 5. محل نصب قسمت تزریق كننده به لوله ورودی باید پایین تر از خط مصرف باشددر غیراینصورت ممكن است به علت ایجاد سیفون ، كلرمازاد برنیاز وارد خط شود.
 6. محورلوله ورودی ، نقطه مناسبی برای تزریق كلر است.
 7. در صورتی كه فاصله محل نصب پمپ تا خط مصرف بیش از یك متر است ، حتما از لوله با قطرمناسب استفاده شود ، تافشار معكوس سبب آسیب دیافراگم نگردد.
 8. جهت راه اندازی پمپ تزریق درجه تنظیم دبی روی حداكثر گذاشته شود وپس از جریان یافتن محلول كلر در لوله خروجی ، روی درجه لازم تنظیم شود.درجه تنظیم را وقتی كه پمپ در حال كاركردن باشد ، باید چرخاند در غیراینصورت به آن آسیب می رسد.
 9. فاصله سوپاپ مكش تا كف مخزن ذخیره محلول كلر باید حداقل ۲۵ سانی متر باشد تا از ورود رسوبات كف مخزن به داخل سیستم جلوگیری شود.
 10. در مواقع لزوم با كمك اسیدكلریدریك رقیق(۲۵%-۲۰%) می توان اتصالات را از جرمها و…شستشو داد.

 11. بكارگیری یك عدد شیر یكطرفه برای جلوگیری از پاره شدن دیافراگم در مواقعی كه افت فشار خیلی زیاد است ، ضروری است.
 12. نیازی به نوار تفلون برای آب بندی اتصالات اصلی دستگاه كلرزنی نیست اتصالات با واشر وبا نیروی دست وبدون كاربرد آچار آببند می شود.
 13. شیربرداشت آب با مخزن اختلاط فاصله كمی داشته باشد.
 14. محل كلرحین تزریق نباید با مواد دیگری مخلوط شود.
 15. می بایست حداكثر اختلاط آب وهیپوكلریت كلسیم توسط مخلوط كننده ای با سرعت۷۰۰ دور در دقیقه انجام شود تا كلر فعال آن تا بالاترین حد آزاد شود و تلفات كلر همراه لجن به حداقل برسد.
 16. دركل باید بهره برداری وكلرزنی به گونه ای انجام شود كه حداكثر راندمان در گندزدایی آب حاصل شود.
 17. با تهیه دستكش پلاستیكی ، پیمانه مناسب ، ماسك ، پیش بند ، لباس كار ، عینك مناسب یا ماسك مخصوص مواد و وسیله شستشوی چشم باید ایمنی شخص بهره برداری كننده تامین شود.

 

گرچه از دستگاه های هیپوكلریت برای ظرفیت های زیاد بیشتر می توان استفاده نمود اما معمولا توصیه میگردد از كلریناتور گازی(Gas Chlorinators) استفاده شود.

 

منبع : كتاب طراحی نگهداری تاسیسات مكانیكی آبی(استخر-سونا-جكوزی)

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی

 

رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر – قسمت اول

رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت دوم

رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت سوم

رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت چهارم