توزيع و تهويه فضای استخر

تهويه فضای استخر - تاسيسات استخر

تاسيسات استخر

امروزه در استخرها سيستم مكانيكي تهويه (اجباري) تصوير۱-۱ ، براي فضاي پيراموني كاسه استخر بدليل مقدار بالاي رطوبت و مواد شيميايي (گاز كلر)موجود در هوا بطور مستقيم پيش بيني مي گردد.

اما در مواردي حجم هواي محيط استخر مي تواند براي تهويه توالت ها و دوش ها نيز به كار رود ، اما بهتر است كه از اين روش استفاده نشود و اين محيط ها داراي سيستم تهويه مستقل باشند. تصوير ۲-۱ كانال تهويه مستقل توالت ها را نشان ميدهد كه پس از بهره برداري، بخاطر پاره‌اي از مشكلات بعدا نصب شده است.

محاسبه دبی هوای تخلیه و تخمین ظرفیت اگزاست فن ها - تهويه فضاي استخر

در رختكن ها دريچه تخليه را در ارتفاعي نزديك كف تعيين مي كنند تا جمع آوري و بيرون راندن بوهاي نامطبوع به طور سريعتر انجام گيرد. برخلاف محيط استخر ، رختكن ها و اطاق هاي اداري بايد داراي فشار مثبت بوده كه براي تحقق اين امر سيستم تهويه فضای استخر به طور جداگانه نياز است.

تهويه اجباري هواي فضاي استخر موجب تحميل بار حرارتي بر روي دستگاه هاي گرمايشي در طول فصل زمستان مي شود. چنانچه قبلا گفته شد، سيستم تهويه فضاي استخر (فن ها) سهم زيادي در محاسبه بار گرمايشي ساختمان به خود اختصاص مي دهد، بويژه آنكه سيستم هاي تهويه مطبوع استخر براي استفاده ۱۰۰% هواي تازه جهت رطوبت زدايي استفاده مي شوند.

تعيين ظرفيت سيستم تهويه فضای استخر

عوامل مهمي كه لازم است در تعيين ظرفيت سيستم تهويه فضای استخر در نظرگرفته شود بشرح ذيل خلاصه مي شود:

۱)     برطرف كردن رطوبت

۲)     جلوگيري از پديده تعريق ويا كاهش اساسي آن

۳)     تامين هواي تازه جهت تنفس افراد حاضر

۴)     جلوگيري از انتشار قابل ملاحظه بوهاي نامطبوع

البته در نظر گرفتن نقش تعيين كننده چهار عامل مذكور براي محاسبه دقيق هواي تازه تا حدي مشكل است ، جريان هوايي كه در اثر اگزاست هواي داخل به خارج ايجاد مي شود ، بايد به اندازه اي باشد كه توانايي بيرون راندن بخار حاصل از تبخير سطحي آب استخر و سطوح پيراموني آن را داشته باشد.

آنچه توصيه مي شود مقدار ۲تا۴ بار تعويض هوا در ساعت مي باشد.

جدول زير دفعات تعويض هوا را براي فضاهاي آبي مشخص ميكند:

نوع فضا

دفتر

استخرباتماشاچي

استخربدون تماشاچي

رختكن

سرويس بهداشتي

دفعات تعويض هوا

۳

۴تا۶

۲تا۴

۴

۵

از آنجائيكه در استخرهاي سرپوشيده انتخاب دفعات تعويض هوا در تعيين سرعت هواي ورودي (تازه) و خروجي (نامطبوع) نقش مهمي دارد، دقت در انتخاب ظرفيت دستگاههاي تهويه شرايط مطلوبي را براي شناگران فراهم مي آورد.

سرعت هوا در ارتفاع ۴/۲ متر بالاي كف اطراف استخر نبايد از (FPm)25 يا۷/۵(m/min) بيشتر باشد. در منطقه شيرجه استخر، سرعت هوا بايد در تمام نقاط فضايي كه شيرجه زن حركت مي كند كمتر از مقدار فوق باشد.

در استخرهايي با محل مجزاي تماشاچي، سرعت هوا مي تواند تا۴۰ يا(FPm)50 معادل(۱۲تا۱۵(m/min) در محل نشستن تماشاچي ها افزايش پيدا كند ، مگر اينكه محل نشستن تماشاچي ها در جايي باشد كه شناگران نيز حضور دارند.

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !