سيستم گرمايش روغن داغ (اويل هيتر)

دیگ روغن داغ یا اویل هیتر ، از حیث اصول كار دستگاهی است شبیه بویلر و دیگ بخار و بویلر و دیگ آبگرم ، كه سطوح تماس مورد نیاز ، برای انتقال حرارت بین دو سیال  مختلف كه یكی از آنها گازهای داغ حاصل از احتراق سوخت در مشعل می باشد را ایجاد می نماید .

در سیستم یك  دیگ روغن داغ ،  گازهای داغ حاصل از احتراق سوخت كه از دمای بالایی برخوردار می باشند ، سیال بسیار گرم (گرما دهنده ) را تشكیل می دهند و همچنین روغن حرارتی مخصوص كار در دمای بالا  كه در داخل لوله كوئل شده در گردش می باشد  ، سیال سرد ( گرما گیرنده ) را تشكیل می دهد و این روغن دائماً در حال سیركوله می باشد تا دمای مورد نیاز را به مبدل های حرارتی قسمت اپراتور مصرفی انتقال دهد .

برای كاركرد صحیح سیستم گرمایش روغن ،همانطور كه در تصویر ذیل مشخص شده است وجود تجهیزات ذیل الزامی می باشدكه مختصراً توضیح داده می شود :

سيستم گرمايش روغن داغ

۱-دیگ روغن داغ یا اویل هیتر:

دیگ روغن داغ یا بویلر روغن داغ دستگاهی است كه با ایجاد سطح حرارتی لازم برای تماس روغن در حال گردش با گازهای داغ حاصل از احتراق سوخت مشعل ، سبب انتقال حرارت به سیال درگردش می گردد .

*- اجزا دیگ روغن شامل : بدنه یا شل ، كوئل های لوله ای حلقوی ، و درب و سطوح ایزوله شده می باشد یك دیگ روغن داغ مجهز به یك دستگاه مشعل متناسب با سوخت مصرفی بوده كه توسط تابلو فرمان كنترل می گردد.

۲-منبع انبساط سیستم روغن داغ :

این تجهیزات جهت جبران انبساط حجمی روغن در سیستم گرمایش روغن داغ لحاظ می گردد كه ظرفیت این مخزن انبساط با توجه به نوع روغن مصرفی و با توجه به توصیه كارخانه تولید كننده روغن حرارتی ، حداقل در حدود ۴۰ %  از حجم كل روغن در نظر گرفته می شود.

۳-پمپ سیركولاتور سیستم روغن داغ :

جهت گردش روغن در دیگ روغن داغ و اپراتور یا مصرف كننده حرارتی ، از پمپ مخصوص كه توانایی كار در دماهای بالا (تا ۴۰۰ درجه) را دارد به  عنوان پمپ سیركولاتور استفاده می گردد كه این پمپ با الكتروموتور متناسب با آن كوپله شده است .

۴-مصرف كننده یا اپراتور:

روغن داغ سیركوله شده وارد كوئل ها و مبدل های حرارتی مخصوص می گردد به نحوی كه امكان جذب و انتقال حرارت به مصرف كننده میسر گردد وطراحی این قسمت در سیستم های گرمایشی بسته به نوع كاربرد متفاوت خواهد بود.

۵-مخزن ذخیره روغن و پمپ تغذیه:

برای تامین كسری روغن مورد نیاز در سیستم گرمایش روغن داغ  و همچنین تخلیه روغن از مخزن ذخیره استفاده می گردد كه ظرفیت مورد نیاز  این مخزن با توجه به حجم روغن مورد نیاز و پیش بینی تخلیه اضطراری روغن ،توسط طراح یا سازنده سیستم پیشنهاد می گردد.و پمپ تغذیه نیز برای پمپاژ روغن به سیستم از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد

۶-تجهیزات كنترل فشار و دما و جریان و جداكننده گاز از روغن:

این تجهیزات به نحوی در سیستم طراحی می گردند كه ایمنی و كاركرد صحیح آنرا كنترل نمایند و بسته به نوع سیستم و حساسیت های ایمنی خط روغن داغ توسط اجرا كننده سیستم گرمایشی یا طراح ماشین ساز لحاظ می گردند.و جداكننده گاز نیز برای جلوگیری از اختلال در سیستم سیركوله روغن داغ و ایجاد صدمات به تجهیزات ، در مسیر قرارداده می شود.

۷-تابلو برق یا پنل كنترل و فرمان:

این قسمت جهت كنترل سیستم گردشی و كاركرد مشعل دیگ روغن داغ استفاده ،كه توسط سازنده دیگ ارائه می گردد.

*- بررسی مزایای سیستم دیگ روغن داغ(اویل هیتر) نسبت به بخار

*- تشریح مختصر سیستم گرمایش با روغن داغ

*- کاربردهای بویلر و دیگ روغن داغ

*- بویلر چیست؟

*-دیگ و هیتر روغن داغ چگونه کار می کند؟

*-دیگ یا هیتر روغن داغ (روغنداغ) چیست؟

*-اهمیت ایمنی بویلر و دیگ روغنداغ (روغن داغ)

*-تمیز کردن، شستشو، تخلیه و شارژ دیگ روغن داغ حرارتی