بروز اشكال در كار ديگ شوفاژ(ديگ آبگرم)-بخش اول

هنگام بروز اشكال در كار ديگ شوفاژ ،چنانچه بررسيهاي بعمل آمده روي ديگ حاكي از بي عيبي آن باشد بايد براي يافتن علت به عواملي وراي ديگ فكر كرد.

در اينجا به چند اشكال معمول در كار سيستم هاي چند ديگي (Multi-Boiler) نگاهي افكنده وعلل متصوره را بررسي مي كنيم قبل از شروع،بايد نوع سيستم وتاثير آن روي كار ديگ ها را مورد مطالعه قرار دهيم؛

 

در اصطلاح پمپاژ،يا سيستم پمپاژ اوليه-ثانويه است (وقتي ديگ ها پمپي باشند)،ويا فقط اوليه است يعني تمام ديگها تنها توسط پمپ اصلي سيستم،پمپاژ مي شوند.شكل۱ ترتيبات مختلف پمپاژ را نشان مي دهد.

اجزاء ديگر:

– كنترل مشعلهايي كه روي ديگها نصب مي شوند ممكن است به صورت خاموش/روشن(on-off)،مرحله اي (Staged Fire) يا با تنظيم پيوسته(Modulating) باشند.سيستم توزيع نيز يا جريان ثابت(Constant Flow) است ويا جريان متغير(Variable Flow).

سيستمهاي جريان ثابت يا داراي شيرهاي كنترل سه راهه مي باشند ويا اصلا هيچ شير كنترلي ندارند.سيستمهاي جريات متغير اغلب داراي شيرهاي كنترل دوراهه بوده وجريان در سيستم برحسب بازوبسته بودن اين شيرها تغييرميكند.

براي حصول اطمينان از برقراري حداقل جريان،تمهيداتي بكار مي روند؛اين امر را مي توان با استفاده از مدارهاي جريات متعادل ،شيرهاي سه راهه،شيرهاي باي پس يا تركيبي از آنها متحقق نمود.

m10-1-Mboiler.com.jpg

– بررسي هاي اوليه

قبل از تجزيه وتحليل عميق مشكل پيش آمده چند چيز را بايد بررسي كرد:

-آيا صافي ها تمييزند؟

-آيا پروانه پمپ به خوبي مي چرخد؟

-آيا همه شيرها در وضعيت صحيح قرار دارند؟

-آيا سيستم داراي يك شير باي پس تفضلي است؟آيا اين شيردرست تنظيم شده .بدون اشكال كار مي كند؟اين شير جريان به ديگها را باي پس مي كند يا فقط پمپ را؟

اين بررسي ها را به دقت انجام دهيد و فكر نكنيد قبلا يك نفر اين كار را كرده است.اگر بررسي ها چيزي را نشان نداد،ببينيدآيا چيزي اين اواخر تغييركرده است.

– چرخه كوتاه ديگ

وضعيتي را درنظر بگيريد كه هواي بيرون سرداست وبسياري از فضاهاي داخل ساختمان نيز به همچنين به رغم اين موضوع ديگها با حداكثر ظرفيتشان كار نميكنن كه مي تواند حاكي از ايجاد چرخه كوتاه(Short Cycling) باشد.

دليل اين اشكال محتملا عدم تعادل سيستم است كه موجب مي شود آب بيشتر در مدارهايي كه مقاومت كمتري دارند حركت كند.جريان اضافي در اين مدارها بدون اين كه فرصت از دست دادن گرما را بيايد به ديگها باز ميگردد و كنترل ديگ فقط قادر است نسبت به آنچه از سيستم به ديگ برميگردد واكنش نشان دهد.اين بدان معني است كه در واكنش به داغ بودن آب برگشتي،كنترلها جريان خروجي ديگها را كاهش مي دهند.يك مثال ساده از اين امر،يونيت هيتر آب داغي است كه در اتاق موتور خانه نصب شده است(شكل۲).

m10-3-Mboiler.com.jpg

اين واحدها معملا افت فشار كمي دارند و وقتي در چنين موقعيتي نصب مي شوند در معرض حداكثر فشار پمپ قرار مي گيرند ونتيجتا شدت جريان آب در آنها بسيار زياد شده وبدون اينكه فرصت از دست دادن گرما را بيابد به ديگ برميگردد.

عامل ديگري كه مي تواند موجب بروز اين مشكل شود عبارت است از متعادل بودن مدارهاي برگشت مستقيم شير سه راهه نزديك پمپ كه ناشي از خرابي يا عدم تنظيم صحيح آنهاست.

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني