سوابق اجرایی تاسیسات بیمارستان ها

بکارگیری بخار تمیز در مراکز درمانی یکی از استفاده های بخار در این مراکز می باشد . در ادامه سوابق اجرایی تاسیسات بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی توسط مشهد بویلر بیان شده است . این لیست به مرور تکمیل خواهدشد.

لیست خدمات و سوابق اجرایی تاسیسات بیمارستان ها در سرتاسر کشور

۱ بیمارستان امام خمینی طبس
۲ بیمارستان علی ابن ابیطالب مشهد
۳ بیمارستان شریعتی مشهد
۴ بیمارستان آیت ا… شیرازی مشهد
۵ هلال احمر مشهد
۶ شبکه بهداری و درمان مشهد
۷ مرکز خدمات بهزیستی توس مشهد
۸ آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد
۹ بیمارستان و خیریه قمربنی هاشم نیشابور
۱۰ مجتمع دارالشفاء حضرت ابوالفضل طبس
۱۱ شبکه بهداشت و درمان اسفراین
۱۲ مجتمع خدمات بهزیستی معلولین شهیدهاشمی نژاد قم
۱۳ بیمارستان کودکان فاطمی لهامیه قم
۱۴ شبکه بهداری و درمان ماکو
۱۵ پست امدادی هلال احمر گردنه بدرانلو
۱۶ بیمارستان عدالت مشهد
۱۷ بیمارستان سینا مشهد

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی