تاسيسات ، تجهيزات و لوازم استخر

تاسيسات استخر

تاسيسات استخر

تاسيسات ، تجهيزات و لوازم  استخر

تاسيسات استخر

جهت ساخت استخر ، ما نيازمند آماده سازي و اجراي دو قسمت  عمده مي باشيم:

۱-ساختمان استخر و محل تاسيسات

۲-تاسيسات و تجهيزات استخر

تاسيسات استخر

ما با توجه به اينكه توليد كننده برخي تجهيزات استخر مي باشيم و همچنين با توجه به در اختيار داشتن پيمانكاران با تجربه در خصوص اجراي تاسيسات استخر آماده انجام كامل تاسيسات استخر مورد نظر شما مي باشيم

 

{module آيكونهاي دسترسي}