نصب شيرهای اطمينان دیگ بخار بصورت صحیح و کارآمد

نصب شيرهای اطمينان به صورت صحیح اهمیت زیادی در امنیت دیگ بخار دارد . در این مطلب و مطلب بعدی به نحوه نصب صحیح شیر اطمینان در دیگ بخار پرداخته می شود.

ميزان بسته شدن کامل شيراطمينان پس از آزادسازی جريان و برگشت فشار سيستم به شرايط عادی را اصطلاحات  Seat tightness عنوان می کنند.

در صورتی که شير اطمينان بدرستي بسته نشده و به عبارتی فشار ديسک بر روی سيت به اندازه کافی نباشد، نه تنها احتمال نشتی سيال از شيراطمينان وجود دارد، بلکه پس از مدتی موجب از بين رفتن سطوح آب بندی و باز شدن مکرر شير خواهد شد. يکی از عوامل موثر در tightness يا بسته شدن کامل شير بدون نشتی ،جنس نوع ديسک و ميزان صافی و نوع پرداخت آن است.

همچنين سطوح ديسک وسيت بايد مقاومت کافی در برابر خوردگی را داشته باشند.

در برخی از شرايط امکان استفاده از سيل نرم بجای سيلهای فلزی وجود دارد کهtightness يا آب بندی بيشتری بهمراه دارد، اگرچه صدمه پذيرتر می باشد. عامل ديگری که در اين فاکتور موثر است، به نوع نصب شير مربوط می شود. بايد دقت نمود که قبل از راه اندازی سيستم، براده ها و مواد خارجی کاملا از سيستم تخليه شده باشند و سپس شير اطمينان بر روی سيستم نصب و راه اندازی شود، زيرا وجود اين ذرات ممکن است موجب صدمات جدی به قسمت نشيمنگاه گردد.

نصب شيرهای اطمينان

در سيستمهای بخار، شير اطمينان بايد طوری نصب شود که از جمع شدن کندانس در ورودی شير اطمينان جلوگيری شود و اين امر با نصب شير در قسمت فوقانی لوله قابل اکتساب است.(شکل۱)

نصب شيرهای اطمينان

نصب شيرهای اطمينان

درصورتی که شير اطمینان در زير لوله نصب شود، جمع شدن کندانس موجب مرطوب شدن بخار نزديک شير شده و باعث خوردگی و سپس نشتی می گردد(شکل۲).

نصب شيرهای اطمينان

نصب شيرهای اطمينان بصورت نادرست

هم چنين لازم است تا هميشه خروجی شير اطمينان بطور کامل تخليه شود تا از افزايش احتمال خوردگی و نشتی جلوگيری شود(شکل۳).

نصب شيرهای اطمينان

نصب شيرهای اطمينان بصورت صحیح در سیستمهای بخار

گيرافتادن ذرات خارجی و رسوبات بين سيت و پلاگ در زمان عملکرد عادی شير اطمینان و يا هنگام آزمايشهای دوره ای نيز موجب از بين رفتن آب بندی شيراطمينان می شود. بلند کردن بيشتر دسته شير ممکن است موجب خروج اين اجسام شود. اغلب مشکلات نشت بخار در شيرهای اطمينان در زمان حمل و نقل ، جمع شدن ناخالصی و يا نصب نادرست اتفاق می افتد. تست استاندارد ميزان آب بندی داخلی شير اطمينان معمولا بر اساس AP1572 صورت می گيرد.

حمل و نقل شيرها بايد بصورت ايستاده (حالت روبه بالا)انجام شود  و هرگز نبايد از دسته شير بعنوان نقطه اتکا استفاده نمود. همچنين پوششهای محافظ فلنج ها و پلاکه نبايد قبل از نصب دائمی برداشته شوند.

نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني