صرفه جويی با بهسازی مشعل-۲-مجله۱۲۹

  • ارتقای کارایی مشعل موجود

اگریک مشعل استانداردهای انتشار آلاینده ها را رعایت کرده و از توانایی رضایت بخشی در حفظ سطوح مطلوب هوای اضافه در سراسر دامنه اشتعال خود برخوردار باشد، در اینصورت کاندیدای مناسبی برای ارتقای کارایی با انواع فناوریهای بهسازی خواهد بود.

کنترلهای جدید مشعل شامل “کنترل کننده با منطق برنامه پذیر “(plc) یا فناوری مبتنی بر ریزپردازنده،فرصتهای بیشتری را جهت بهبود کارایی و راندمان یک پکیج بویلر بخار ، دیگ آبگرم و بویلر روغنداغ از طریق کنترل دقیق ارائه می دهند.

  • وضعیت دهی موازی

کنترلهای سنتی از سیستم وضعیت دهی “تک نقطه ای “(شکل۱) استفاده می کنند که شامل شفتها و لینکیجهایی برای کنترل نسبت هوا به سوخت در سراسر دامنه اشتعال است:در حالی که در سیستم وضعیت دهی موازی(شکل۲)امکان کنترل مستقل جریان هوا و سوخت (از طریق محرکهای مستقل )را فراهم می کند.به دلیل اینکه با این سیستم می توان نسبتهای مطلوب و دقیق هوا به سوخت را در هر نقطه از دامنه اشتعال تنظیم نمود،اکسیداسیون صحیح تنضمین می گردد.

ارتقای کارایی مشعل

fb-2.Mboiler.com.jpg

سیستم های سنتی وضعیت دهی تک نقطه ای معمولا سطوح هوای اضافه را در نرخهای بین اشتعال پایین وبالا به مخاطره می اندازند که این بعلت دشواری ذاتی تنظیم لینکیجهای متصل به یک نقطه وضعیت دهی منفرد،با موتور”مدولاسیون”است.سیستمهای وضعیت دهی موازی قادرند شیرهای سنجشگر مقدارهوا،سوخت،وباز چرخش گاز دودکش (FGR) محتوی اکسیدنیتروژن پایین را به طور مستقل از طریق یک سیستم کنترل برنامه ریزی شده برای منحنی های مشخص نسبت به هوا –سوخت- FGR ،تحریک کنند.موتورهای وضعیت دهی موازی،یا “موتورهای خود فرمان”با دقت یک دهم از یک درجه زاویه ای ،برای وضعیتهای از پیش تعیین شده در سراسر دامنه اشتعال تنظیم می شوندتا شرایط بهینه هوا-سوخت- FGR را فراهم کرده و توانایی مشعل را با شرایط بار تطبیق دهند.

سیستم های اصلاح اکسیژن

با توجه به اینکه حفظ سطح هوای اضافه در یک حداقل در سراسر دامنه اشتعال امری ضروری جهت راندمان احتراق است؛قابلیت وضعیت دهی موازی می تواند تکرارپذیری را بهبود بخشیده ومصرف سوخت را به میزان ۵درصد کاهش دهد.علاوه براین ،سیستم های اصلاح اکسیژن نیز می توانند همراه سیستم وضعیت دهی موازی کار کنند تا سطوح هوا اضافه را حتی دقت بیشتری مدیریت نمایند(شکل۲).

تغییرات در فشار بارومتریک،دما،ارزش حرارتی سوخت وسایر شرایط محیطی می توانند سطوح هوای اظافه را در طول گرمایش بالا و پایین برانند.وقتی از سیستم اصلاح اکسیژن استفاده می شود،یک سنسور اکسیژن غلظت اکسیژن در گاز دودوکش رااندازه گیری کرده و آن را با مقدار نقطه تنظیم در هروضعیت در دامنه اشتعال مقایسه می کند.اگر این غلظت با مقدار نقطه تنظیم مطابقت نکند،موتورها یاشیرها و دمپرهای محرک سوخت و هوا به نحوی اصلاح می شوند که نسبتهای هوا-سوخت- FGR به نقطه تنظیم برگردند.این قابلیت نیز می تواند مصرف سوخت سیستم را۵ درصد بهبود بخشد.

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی