صرفه جويی با به سازی مشعل -۳-مجله۱۲۹

  • VSD/VFD

افزودن يک محرک سرعت متغير(VSD) يا محرک فرکانس متغير (VFD) نيز می تواند باعث بهبود راندمان سيستم احتراق شود.در سيستمهای قديمی ،هوای احتراق يا بادزن/موتورها صرفنظر از بارسيستم در سرعت ثابتی تنظيم می شوند.نرخ های جريان هوای احتراق توسط دمپرها سنجيده و کنترل می شوند.بنابراين در حالی که بارگرمايشی ممکن است۳۰ درصد بار کامل باشد،بارالکتريکی بر روی موتور بادزن می تواند به ۷۰ درصد يا بيشتر برسد.ديگی که قادر نباشد آب گرم يا بخار کافی را در مواقع نياز تحويل دهدعملا بی فايده است وبه همين خاطر ، ديگ ها (دیگ بخار ، دیگ آبگرم و دیگ روغنداغ )معمولا برای کاربردهای خود بزرگتر از حد نياز اندازه گيری می شوند.

اسراف انرژی الکتریکی

هزينه های سرمايه ای و نصب نيز مانع از نصب ديگهای با اندازه کوچک می شوند.ازاين رو ،در بسياری از موارد،مشعل برای دوره های زمانی قابل توجهی در اشتعال پايين کار می کند در حاليکه بارهای الکتريکی کشنده بر روی موتور بادزن خيلی نزديک به وضعيت اشتعال بالا می باشند که اين منجر به اسراف انرژی الکتريکی و بالا رفتن بی مورد هزينه های برق خواهدشد.

VSD جريان الکتريکی اضافی کمتری می کشند چرا که آنها سرعت بادزنها را تا حد نرخهای اشتعال پايين تر کند می کنند. مطابق با قانون بادزنها اين امر منجر به کاهش مقتضيات اسب بخار موتور و مصرف برق خواهد شد.بسياری از ديگها از ابتدا بزرگتر از حد نياز اندازه گيری مي شوند وبنابراين تقريبا در تمامی اوقات در بارهای پايين تری کار می کنند. وقتی از VSDاستفاده شود،صرفه جويی های برق سريعا برهم افزوده مي شوند بطوريکه غالبا هزينه اين بهسازی ظرف کمتر از دو سال مستهلک می گردد.

VSD/VFD ها به دليل اينکه بادزن را در سرعتهای پايين تری بکار می اندازند،می توانند سطوح نويز(سروصدا) را نيز کاهش دهند.بطور کلی هرچه يک بادزن سريعتر بچرخد،نويز بيشتری منتشر می کند .ديگ ها معمولا در نرخ های اشتعال کمتر از حداکثر کار می کنند و بنابراين وقتی VSD/VFD افزوده می شود کارکرد آرام تری خواهد داشت.علاوه بر ايجاد يک محيط آرام تر، اين امر می تواندهزينه های نگهداری را نيز کاهش دهد زيرا از تنش بر روی قطعات متحرک کاسته می شود.

 

  • کنترلهای PLC يا مبتنی بر ريزپردازنده

سيستمهای کنترلی PLC و مبتنی بر ريز پردازنده مخصوصا برای مرحله بندی ديگ و مشعل در سيستمهای پيچيدهHVAC که شامل دو يا چند ديگ هستند،بسيار سودمند واقع می شوند.در سيستمهای چند ديگی به جای اندازه گذاری هر يک از ديگ ها برای تامين مقتضيات بار کامل (باراوج که ندرتا اتفاق می افتد)،می توان ديگ ها را به نحوی اندازه گذاری نمود که بخشی از بار را تامين نموده وتنها در صورت نياز ،روشن/مدوله شوند.در طول عمر هر يک از ديگها،مرحله بندی موجب می شود مصرف انرژی و استهلاک مربوط به عملکرد سيکلی ديگها و نيز فرسودگی اجزای ديگ /مشعل کاهش پيدا کند.مرحله بندی همچنين اطمينان از وجود تجهيزات يدکی و نيز انعطاف پذيری برای نگهداری زمانبندی شده را فراهم می کند.

 

  • يکپارچه سازی مشعل

يکپارچه سازی درست مشعل با ديگ و سيستمهای جانبی موتورخانه امکان کنترل بهينه جهت تامين نيازهای مجموعه و همچنين يکپارچگی با سيستمهای پيشرفته ارتباطی و مديريت را ميسرمی سازد.

بهسازی های مشعل پنانچه درست يکپارچه شوند،می توانند به ۱۵تا۲۰درصد صرفه جويی انرژی منجر شوند.يک سيستم ديگ اغلب متشکل از تجهيزاتی است که از فروشندگان مختلف و يا با پروتکل های ارتباطی متفاوت تهيه می شوند.

بنابراين بخشی از يکپارچگی سازی مشعل شامل سازگار کردن تجهيزات گوناگون و پروتکل های ارتباطی مختلف،و واداشتن آنها به کار با يکديگر است تا نتيايج بهينه را حاصل کنند.تنها پرسنل آگاه و مجرب در زمينه ديگ/مشعل ومهندسين کنترلهای احتراق صلاحيت رسيدگی به اين امور را دارند.اين افراد برای اينکه کارشان را درست انجام دهند بايد بر نيازهای يک کاربرد خاص و فناوريهای موجود برای تامين اين نيازهای يک کاربرد خاص و فناوريهای موجود برای تامين اين نيازها اشراف کامل داشته باشند.

انطباق مشعل با ديگ

اهميت انطباق مشعل با ديگ را نمی توان دست کم گرفت.شايدمهمترين فاکتور،مشخصه های شعله مشعل باشد.شکل وطول شعله ،ياشعله پوش، بايد به گونه ای با کوره يا محفظه احتراق تطبيق داده شود که بيشترين انتقال حرارت ممکن است صورت گيرد بدون تصادم با ديواره های مخزن که می تواند به مخزن که می تواند به مخزن با موادسمت آتش آسيب برساند.يکی ديگر از جنبه های انطباق مشعل با ديگ يامبدل حرارتی به پديده ای مربوط می شود که بعنوان نويز احتراق،ارتعاش احتراق،يا”غرش احتراق”معروف است.هرمجموعه ديگ فرکانس ارتعاش خودش را دارد ،بنابراين مشخصه های احتراقی مشعل بايد به خوبی با ماهيت آگوستيک ديگ يکپارچه شود.از آنجا که اکثر مشعلها برای هر کاربرد به طور سفارشی طراحی نمی شوند،مشعل بايد در طرح خودانعطاف پذير باشد تاهرگونه نويز احتراقی ناخوشايند را بتوان با تنظيم مشعل برطرف نمود و عملکرد آرام در سراسر دامنه اشتعال ميسرگردد.

ویژگی های مشعل

علاوه بر اينکه مشعل بايد از قطعات ريختگی ،موادضخيم و مقاوم و فلزات شکل گرفته با عمليات چرخانش ساخته شود. اين مواد سطوح مشعل را مستحکم می سازند وارتعاشات ناخواسته با فرکانس بالا وپايين را کاهش می دهند.بدون ساختار مقاوم وسخت کار،کل پکيج ممکن است دربارهای مشخصی به ارتعاش درآيد. اين نويزهای غيرقابل قبول و استهلاک وفرسودگی مفرط سيستم منجر خواهد شد.مشعلهايی که از ورق فلزی نازک و سطوح ضعيف ساخته می شوند شايد از لحاظ قيمت اوليه ارزانتر باشند،اما پرسروصداتر بوده و عمر کوتاهتری دارند وعموما با گذشت زمان پر هزينه تر خواهندشد.

نهايتا اينکه ،مشعل جديد بايد طوری طراحی شود که بازرسی و نگهداری منظم آن به سهولت انجام گيرد.دسترسی آسان بمنظور بازرسی و تعويض قطعات از جنبه های کليدی طراحی درست مشعل بشمار می رود.پرسنل سرويس نبايد مجبورباشند.برای امور نگهداری ،مشعل را از يک مجرا بيرون بکشند يا بدتر اينکه ،برای رسين به مشعل به صورت سينه خيز از داخل يک مجرا حرکت کنند.

حتی با وجود به کارگيری آخرين فناوريها در يک مشعل پيشرفته ،نگهداری منظم امری ضروری جهت تضمين نسبت بهينه هوا به سوخت در سراسر دامنه اشتعال ديگ و عمر تجهيزات است.اگرشما از تجهيزات خود به دقت مراقبت کنيد،در سالهای آينده شاهد بهبود راندمان و کاهش هزينه های سوخت خواهيد بود.

صرفه جويی با به سازی مشعل

 

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني

صرفه جويی با به سازی مشعل -۱-مجله۱۲۹

صرفه جویی پول با به سازی مشعل

قسمت اول

اگر پکیج بویلر /مشعل شما شبیه بیش از۲۰۰۰۰۰ پکیج بویلر بخار صنعتی تجاری باشد که هم اکنون در حال کارند؛احتمالا متجاوز از۲۰سال عمر دارد.چنین پکیجی به احتمال زیادفقط با راندمان۶۰تا۷۰ درصد کار می کند و مقادیر معتنابعی سوخت و پول با هردقیقه کارکرد اینگونه تجهیزات به هدر می روند.هدر دادن غیرضروری پول آنهم درجواقتصادی حاکم غیرقابل قبول است.

اگرچه یک پکیج بویلر جدید به این مشکل سروسامان می دهد، اما چنین سرمایه گذاری کلانی (معمولا۱۰۰۰۰۰دلار یا بیشتر)با توجه به بحران اقتصادی فعلی ممکن است به سختی قابل توجه توجیه باشد.خوشبختانه با بهسازی و ارتقای کارایی پکیج بویلرهای موجود که کم هزینه تر تمام می شوند می توان راندمان را افزایش و مصرف سوخت را کاهش داد. با فرض اینکه مخزن بویلر در وضعیت خوبی باشد.بهترین فرصت برای کاستن از مصرف سوخت موتورخانه و هزینه های برق عبارت از بهسازی مشعل،اجزای مشعل ،و کنترلها می باشد.این مقاله انواع گزینه های بهسازی مشعل را مورد بررسی قرار می دهد.

fb-3.Mboiler.com.jpg

  • تعویض مشعل

مشعل عامل اصلی مصرف سوخت و هزینه های یک سیستم بویلر است.یک مشعل معمولا بعد از۲۰سال سرویس دهی فرسوده می شود؛اجزای مکانیکی مشعل از قبیل اتصالات لینکیج (لینکیج اهرم یا بازوی متحرکی است که از آن برای کنترل نسبت هوا به سوخت استفاده می شود-مترجم)،بادامکها،وسایر قطعات متحرک،مستهلک می شوندو توانایی مشعل در کنترل دقیق نسبت هوا به سوخت افت می کند.نتیجه چنین وضعیتی عموما بعنوان “پسماند”شناخته می شود که بنوبه خود منجر به آن می گردد که مشعل در حفظ سطوح مطلوب هوای اضافه در سراسر دامنه اشتعال بمنظور احتراق بهینه ناتوان شود.

هوای اضافه بالاتر به منزله راندمان احتراق پایین تر است.یک مشعل کهنه متحمل مسائل دیگری نیز می شود از جمله: گرفتگی یا خراب شدن نازل ها و اریفیسهای گاز و خرابی سایراجزای راس احتراق که مسئول اختلاط صحیح سوخت و هوا هستند.همه اینها منجر به سوختِ سوزانده نشده(مونوکسید کربن،هیدروکربن،و غیره) و سطوح هوای اضافه بالاتر از حدنیاز می شوند که نهایتا موجب کارایی ضعیف ،کاهش راندمان کلی صرف هزینه های غیرضروری خواهد شد.

اگر یک مشعل دارای قطعات فرسوده بسیار زیادی بوده یا از فناوری منسوخی برخوردار باشد، افزون کنترل های جدید احتمالا چاره ساز مشکلات زیربنایی نخواهد بود.در عوض،مشعل قدیمی را می توان با یک مشعل جدید که واجد کنترلهای پیشرفته ،قابلیت Turndown بالاتر (Turndown عبارت است از نسبت ظرفیت در اشتعال کامل به پایین ترین نقطه اشتعال قبل ازخاموشی مشعل)،و مقتضیات هوای اضافه پایین تر باشد تعویض نمود.بسته به فاکتورهای مختلف منحصربه فرد هرسیستم،تعویض یک مشعل می تواند سوخت را۵تا۱۰ درصد کاهش دهد.مشعلهای قدیمی همچنین با مقررات جدید وسخت گیرانه تر انتشار آلاینده ها که توشط سازمان محیط زیست آمریکا(EPA) وضع شده اند،سازگاری ندارند.برای سیستمهایی که شامل مشعل کهنه هستند، تهدید جرائم مالی تخطی از استانداردهای EPA شاید خیلی بیشتر نمود پیدا کند تا چربش احتمالی هزینه اولیه تعویض مشعلهای قدیمی با مدلهای جدیدتر که آلاینده های بسیار منتشر می کنند.

  • Turndown بالا

تعویض یک مشعل قدیمی با یک مشعل جدید که واجد قابلیتTurndow بالا باشد یکی از سودمندترین بهسازیهای موجود است.در حالی که مشعل های قدیمی معمولا در دامنه Turndown باریکی کار می کنند،مشعلهای با Turndown بالا حتی در نرخ های اشتعال پایین تر به عملکرد خود ادامه می دهند تا بارهای کمتر را تامین نمایند.

یک مشعل با قابلیت Turndown بالاتر سیکلهای کمتری را تجربه می کند.قبل از هر سیکل اشتعال،یک مشعل بایدیک “پیش تخلیه”کنترل شده خودکار را سپری کند که طی آن هوای تازه از داخل مجاری گاز دودکش برای مدت زمان مشخص دمیده می شود.

بسته به چند فاکتور از قبیل کسب تائیدیه های بیمه وسازمانهای نظارتی (در ایالات متحده)،ممکن است لازم باشد مشعل یک مرحله “پس تخلیه را نیز طی کند.این تخلیه ها کوره را از شر هرگونه سوخت سوزانده نشده ای که ممکن است انباشته شده باشد در شرایط کنترل نشده ای محترق شود،خلاص می سازند.در بسیاری کاربردها،پس از تخلیه باید به محض اینکه یک بار تامین گردید آغاز شود که بعد از آن،مشعل به خاموشی با وضعیت استندبای می رود هر زمانی که هوای خنک تر به داخل یک دیگ یا مبدل حرارتی دمیده می شود،از اتلاف گرما اتفاق می افتد.بنابراین مشعل در سیکلهای اشتعال بعدی باید دمای آب یا سیال گرم شونده را بالاتر ببرد تا تلفات گرمایی مربوط به پیش تخلیه و پس تخلیه را جبران کند.موتور بادزن نیز باید برای هر تخلیه فعال شود که این هم بر هززینه های غیرضروری انرژی می افزاید.

مشعل های با قابلیت Turndown می توانند وقوع ایت سیکلها وهزینه های مربوطه را بطور چشمگیری کاهش دهند.در صورت استفاده از یک مشعل با Turndown بالا ،دیگ هنگامی که یک سیکل جدید آغاز می شود گرمتر خواهد بود که این،مقدار انرژی مورد نیاز برای برگشتن به نقطه تنظیم را کاهش می دهد.علاوه براین،حین نوسان مشعل جهت تامین فشار یا دمای مطلوب یک مشعل با Turndown بالا به احتمال خیلی کمتری از نقطه تنظیم مطلوب فراتر می رود و بدین ترتیب مانع اتلاف سوخت بیشتر میشود. سیکلها همچنین به منزله کاهش خرابی ناشی از خستگی سیکلی می باشد که این نیز موجب کاهش هزینه های نگهداری خواهدشد.

مقاله قبلی – مقاله بعدی

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی