ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار – ۶

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار

بهینه سازی آب دیگ بخار – قسمت ششم –  ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار ترکیباتی است که به سختی قلیایی معروف شده است.

۶-۵ – ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار

۵-۱ سختی چیست؟

مهم ترین مواد شیمیایی رسوب در ایجاد رسوب در دیگ ها، املاح كلسیم و منیزیم هستند كه به نام املاح سختی زا معروفند.

بی كربنات های كلسیم و منیزیم، در آب حل شده و ایجاد محلولی قلیایی می كنند كه سختی های قلیایی نامیده می شوند. بر اثر حرارت، این املاح تجزیه شده و دی اكسید كربن آزاد می كنند. مواد شیمیایی ته نشین شده در این عمل به صورت لجن های نرم می باشد. سختی های بی كربنات سختی موقت نامیده می شوند. بدین معنی كه در اثر جوشاندن از آب خارج می گردند.

محلول سولفات های كلسیم و منیزیم،كلریدها و نیترات ها و غیره در آب از نظر شیمیایی خنثی هستند و به سختی غیر قلیایی نامیده می شوند. این سختی ها را كه به صورت رسوب های پوسته ای سخت به سطوح دیگ می نشینند و به آسانی خارج نمی گردند.

به نام سختی دایم نامیده می شوند سختی های غیر قلیایی بر اثر كاهش قدرت حلالیت شان در دمای بالا و افزایش غلضت شان به علت عمل تبخیر در دیگ بخار و یا ضمن اعمال شیمیایی كه به تركیبات نامحلول تری تبدیل می شوند، ازآب جدا می گردند.

۵-۲ سیلیس

وجود سیلیس در آب دیگ بخار موجب تسریع در ایجاد رسوب های سیلیسی سخت می شود، كه در صورت همراه شدن با رسوب های كلسیم و منیزیم تولید سیلیكات های كلسیم و منیزیم با هدایت گرمایی بسیار پایین می نماید .سیلیس ممكن است بر روی پره های توربین ها بنشیند.

این سیلیس بر اثر تراوش قطرات آب به درون جریان بخار و یا در دیگ های جریان بخار و یا در دیگ های با فشار بالا، توسط تبخیر مستقیم سیلیس به جریان بخار وارد می گردد.

۶-۶ ناخالصی های عامل خوردگی

خوردگی بر اثر عامل الكترولیت ایجاد شده توسط گازهای محلول اكسیژن، هیدروژن ویا دی اكسید كربن در آب انجام می شود.

اكسیژن و دی اكسید كربن با فلز تركیب شده و منجر به حل آهن با تبدیل آن به اكسید نامحلول می شود، كه نتیجه این عمل ایجاد حفره درسطح فلز و در نهایت از كار افتادگی قطعات تحت فشار می باشد.

معمولا خوردگی های سطوح داخلی، در زیر رسوب های متخلخل كه محل تغلیظ مواد شیمیایی موجود در آب است،صورت می گیرد. مواد تغلیظ شده خورنده هستند و باعث خوردگی فلز می شوند. شكل ۶- ۸ نمونه ای از این نوع است.

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار

خوردگی هیدروژن بر اثر اسیدی شدن آب دیگ بخار صوت می گیرد، كه در آن كربن موجود در فولاد با هیدروژن تركیب شده و باعث از هم پاشیدگی ساختار فلز و شكنندگی آن می گردد (شكنندگی هیدروژنی). مشخصه این نوع از كار افتادگی ایجاد حفره با لبه های ضخیم است.

شكنندگی كاستیكی نوعی خوردگی فلزی است كه هنگام افزایش تنش به بالاتر از نقطه تسلیم فلز، و تماس با محلول قوی هیدرو اكسید سدیم با محلول هیدرو اكسید پتاسیم (بالاتر از غلظت %۵ كه بسیار بالاتر از حد نرمال در آب دیگ بخار است)، پیش می آید.

احتمال شكنندگی كاستیگی در دیگ های مدرن جوشی بسیار كم است ولی در محل نشتی انبساط لوله ها، بر اثر تبخیر آب دیگ بخار ممكن است غلظت كاستیك به شدت افزایش یابد و در مسیر نشتی، كاستیك تغلیظ شده بر جای بماند.

نوعی خوردگی مفید نیز در دیگ ها پیش می آید كه عبارت از واكنش بین آهن و آب كه در نهایت منجر به ایجاد فیلم مغناطیسی آهن (Fe3 O4) می گردد.

این فیلم، اجزاء تحت فشار دیگ بخار را در مقابل خوردگی الكتریكی مذكور در بالا محافظت می نماید. برای ایجاد این فیلم محافظ ، آب دیگ بخار باید قلیایی باشد و شرایط احیاكنندگی داشته باشد.

مطالب مرتبط :

بهینه سازی آب دیگ بخار -۱

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها- بهينه سازي آب دیگ بخار-۲

كف كردن دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۳

نحوه محاسبه زیرآب ناپیوسته و مقایسه انواع زیرآب – بهینه سازی آب دیگ بخار -۴

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار – ۶

فرایند بهینه سازی آب دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۷

نرم كنندگی و بهینه سازی آب دیگ بخار – ۸

هواگیری فیزیكی آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۹

آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۱۰

منبع مطالب :كتاب تكنولوژی دیگ های بخار صنعتی تالیف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفیعی پور

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني