بهينه سازي آب دیگ بخار-۶

8-6.jpg

8-6.jpg

بهينه سازي آب دیگ بخار – قسمت ششم

۶-۵  ناخالصي هاي رسوب زا

۵-۱  سختي چیست؟

مهم ترين مواد شيميايي رسوب در ايجاد رسوب در ديگ ها، املاح كلسيم  و منيزيم  هستند كه به نام املاح سختي زا معروفند.

بي كربنات هاي كلسيم و منيزيم، در آب حل شده و ايجاد محلولي قليايي مي كنند كه سختي هاي  قليايي ناميده مي شوند. بر اثر حرارت، اين املاح تجزيه شده و دي اكسيد كربن آزاد مي كنند. مواد شيميايي ته نشين شده در اين عمل به صورت لجن هاي نرم مي باشد. سختي هاي بي كربنات سختي موقت ناميده مي شوند. بدين معني كه در اثر جوشاندن از آب خارج مي گردند.

محلول سولفات هاي كلسيم و منيزيم،كلريدها و نيترات ها و غيره در آب از نظر شيميايي خنثي هستند و به سختي غير قليايي ناميده مي شوند. اين سختي ها را كه به  صورت رسوب هاي پوسته اي سخت به سطوح ديگ مي نشينند و به آساني خارج نمي گردند.

به نام سختي دايم ناميده مي شوند سختي هاي غير قليايي  بر اثر كاهش قدرت حلاليت شان در دماي بالا و افزايش غلضت شان به علت عمل تبخير در ديگ بخار و يا ضمن اعمال شيميايي كه به تركيبات نامحلول تري تبديل مي شوند، ازآب جدا مي گردند.

۵-۲  سيليس

وجود سيليس در آب ديگ بخار موجب تسريع در ايجاد رسوب هاي سيليسي سخت مي شود، كه  در صورت همراه شدن با رسوب هاي كلسيم و  منيزيم توليد سيليكات هاي كلسيم و منيزيم با هدايت  گرمايي بسيار پايين مي نمايد .سيليس ممكن است بر روي پره هاي  توربين ها بنشيند. اين سيليس بر اثر تراوش قطرات آب به  درون جريان  بخار و يا در ديگ هاي جريان بخار و يا در ديگ هاي با فشار بالا، توسط تبخير مستقيم سيليس به جريان بخار وارد مي گردد.

۶-۶ ناخالصي هاي عامل خوردگي

خوردگي بر اثر عامل الكتروليت ايجاد شده  توسط گازهاي محلول اكسيژن، هيدروژن ويا دي اكسيد كربن در آب انجام مي شود.

اكسيژن و دي اكسيد كربن با فلز تركيب شده و منجر به حل آهن با تبديل آن به اكسيد نامحلول مي شود، كه نتيجه اين عمل ايجاد حفره درسطح فلز و در نهايت از كار افتادگي قطعات تحت فشار مي باشد.

معمولا  خوردگي هاي سطوح  داخلي، در زير رسوب هاي متخلخل كه محل  تغليظ مواد شيميايي موجود در آب است،صورت مي گيرد. مواد تغليظ شده خورنده هستند و باعث خوردگي فلز مي شوند. شكل ۶- ۸ نمونه اي از اين نوع است.

8-6.jpg

خوردگي هيدروژن بر اثر اسيدي شدن آب ديگ بخار صوت مي گيرد، كه در آن كربن موجود در فولاد با هيدروژن تركيب شده و باعث از هم پاشيدگي ساختار فلز و شكنندگي آن مي گردد (شكنندگي هيدروژني). مشخصه  اين نوع از كار افتادگي  ايجاد حفره با لبه هاي ضخيم  است.

شكنندگي كاستيكي نوعي خوردگي فلزي است كه هنگام افزايش تنش به بالاتر  از نقطه تسليم فلز، و تماس با محلول قوي هيدرو اكسيد سديم با  محلول هيدرو اكسيد پتاسيم (بالاتر از غلظت %۵ كه بسيار بالاتر از حد نرمال در آب ديگ بخار است)، پيش مي آيد. احتمال شكنندگي كاستيگي در  ديگ هاي مدرن جوشي  بسيار كم است ولي  در محل نشتي انبساط  لوله ها،  بر اثر تبخير آب ديگ بخار ممكن است غلظت  كاستيك  به شدت افزايش يابد و در مسير نشتي، كاستيك تغليظ شده بر جاي بماند.

نوعي خوردگي مفيد نيز در ديگ ها پيش مي آيد كه عبارت از واكنش بين آهن و آب كه در نهايت منجر به ايجاد فيلم مغناطيسي آهن (Fe3 O4) مي گردد. اين فيلم، اجزاء تحت فشار ديگ بخار را در مقابل خوردگي الكتريكي مذكور در بالا محافظت مي نمايد. براي ايجاد اين فيلم محافظ ، آب ديگ بخار بايد قليايي باشد و شرايط احياكنندگي داشته باشد.

 

منبع مطالب :كتاب تكنولوژي ديگ هاي بخار صنعتي تاليف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفيعي پور

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني