جدول فنی ديگ بخار مدل ۳

جدول فنی ديگ بخار مدل 3
جدول فنی ديگ بخار مدل ۳
*

MSB3-5

MSB3-4

MSB3-3

MSB3-2

MSB3-1

Useful Specification

۱۵۰۰

۱۰۰۰

۷۰۰

۵۰۰

۳۰۰

Kg/

Steam Output

۳۳۰۷

۲۲۰۵

۱۵۴۳

۱۱۰۲

۶۶۱

Lb/hr

۹۰۰

۶۰۰

۴۲۰

۳۰۰

۱۸۰

۱۰۳ Kcal/hr

Thermal Capacity

۳۰

۲۰

۱۴

۱۰

۶

m2

Heating Surface

۲۰۰۰

۱۷۰۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰

۱۲۰۰

mm

Length                        L

 

Width                        W

 

Height                        H

 

Total Length               LT

۱۵۰۰

۱۴۰۰

۱۱۰۰

۱۰۰۰

۸۰۰

mm

۱۷۰۰

۱۶۰۰

۱۳۰۰

۱۲۰۰

۱۰۰۰

mm

۳۳۰۰

۲۹۰۰

۲۶۰۰

۲۵۰۰

۲۰۵۰

mm

۹۰

۶۰

۴۲

۳۰

۱۸

Kg/hr

Fuel Consumption -Diesel

۱۱۲

۷۴

۵۲

۳۷

۲۲

M3/hr

Fuel Consumption -Nat.Gas

 

*- مقالات تخصصي مهندسي سيستم بخار

*- بويلر چيست؟

*- ديگ بخار چگونه كار ميكند؟

*- راهنماي كليدي ديگ بخار