بازرسی،نگهداری و ايمنی ديگ بخار – قسمت اول

دیگ های بخار صرفنظرازاندازه ونوعشان می توانندخطرناک باشند و چنانچه ایمنی دیگ بخار تامین نشوند باعث خسارت جانی ومالی قابل توجهی خواهندشد. اگرچه ادوات ایمنی دیگ بخار از تبدیل شدن شرایط عملیاتی خطرناک دیگ به فاجعه جلوگیری می کنند. اما فقط با نگهداری درست می توان از وقوع شرایط عملیاتی خطرناک در دیگ های بخار پیشگیری نمود.

ایمنی دیگ بخار

تنها راه جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح ادوات ایمنی یاکنترل یک دیگ بخار این است که نگهداری،تست،وبازرسی موردنیاز آنها به طور مرتب انجام شود.درآمریکا بازرسی مرتب دیگ های بخار امری قانونی است که اکثراً توسط ایالات ودر بعضی موارد توسط فرماندهی ها و شهرها کنترل می شود.

بازرسی دیگ بخار

دیگ های بخارهاباید توسط بازرسین گواهینامه دار طبق یک برنامه زمانی مدون موردمعاینه قرارگیرند.

mabukmholeopen.jpg

mabukmholestm.jpg

سرویس نگهداری روزمره دیگ های بخار ازمسئولیت های مهندسین تاسیسات،مدیران نگهداری واحد/ویامدیران سازمان است.

نکته مهم وقابل توجه این است که اکثر مشکلات دیگ های بخار ناگهانی اتفاق نمی افتند، بلکه به تدریج وطی یک دوره زمانی طولانی بوجود می آیند ، به گونه ای که غالبا ً پرسنل نگهداری متوجه آن نمی شوند.

بازرسی مرتب دیگ های بخار علاوه برایمنی، از نظرعملکردبهینه و راندمان انرژی نیزحائزاهمیت است.

دیگها انرژی بالایی مصرف می کنندوازلحاظ مصرف انرژی سالانه ،دومین مصرف کننده عمده درسیستم های تهویه مطبوع می باشند.عملکرد ناکارآمددیگ های بخار یا آبگرم ، به منزله اتلاف انرژی و افزایش هزینه هاست. بازرسی های منظم همچنین می توانندعمریک دیگ بخار را طولانی کنند .

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت اول

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت دوم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت سوم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت چهارم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت پنجم

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-کارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع کوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی