بازرسی ، نگهداری و ايمنی ديگ بخار -قسمت چهارم

بازرسی ، ایمنی و نگهداری دیگ بخار -قسمت چهارم :

*-سیستم سوخت دیگ بخار :

سیستم سوخت دیگ مخصوصا مشعل نیز نیازبه تمیزكاری دوره ای ونگهداری روتین دارد.

قصور درحفظ عملكرد درست این تجهیزات می تواند به هزینه های بالای سوخت،افت انتقال حرارت ، یاانفجار در دیگ بخار منجر شود.

*-بهترین روش نگهداری دیگ :

ثبت پارامترهای عملیاتی دیگ بخار شایدبهترین شیوه حصول اطمینان ازنگهداری صحیح دیگ ها باشد.

به دلیل این كه شرایط عملیاتی دیگ بخار به مرور زمان وبه كندی تغیرمی كند،ثبت مرتب پارامترها بهترین راه شناسایی تغییرات است .

چراكه درغیراین صورت ممكن است مواردی اساسی موردتوجه قرارنگیرد.

نگهداری وتست دیگ های بخار بایدبرمبنای یك برنامه منظم انجام شده ودریك دفترثبت شوند.

*-نكات كلی برای ایمنی و نگهداری دیگ بخار و آبگرم:

۱- كاركردكلیه كنترلهای دیگ راتست كنید.

level2.jpgایمنی و نگهداری دیگ بخار

۲-كلیه شیرهای تخلیه آب دیگ بخار راتست كرده وازعملكرددرست آنها اطمینان حاصل نمایید.

۳-سیستم سوخت را ازنظر نشتی چك كنیدومطمئن شویدكه كلیه فیلترهای سوخت وصافیها به طور مرتب تعویض می شوند.

۴-خاطرجمع شویدكه كلیه شیرهای قطع آب بندی شده وعاری ازنشت هستند.

۵-اطمینان حاصل كنید كه تمام شیرها درخطوط وسایل سنجش درست كار می كنند.

۶-شیرهواگیری دیگ آبگرم راباز كنید تاهوا تخلیه شود،سپس دیگ را تا سطح مناسب باآب تصفیه شده پر كنید.چك كنیدكه مخزن انسباط درست پر می شودوحجم بالشتك هوا گیری (ونت)دردیگهای گازسوز طبق نیازكار می كند وونت مسدود نمی شود.

۷-تایید كنید كه اسكنر شعله یاسنسورها متصل می شوند ودرست كارمی كنند.

۸-تنظیمات كلیه وسایل سنجش وادوات ایمنی راچك كنید.مطمئن شویدكه رگولاتور فشار آب طبق نیاز كار می كند.

۹-اطمینان حاصل كنید كه پمپ سیركوله آبگرم مطابق نیاز كارمی كند.

۱۰- تاییدكنید كه هیچ علائمی ازگرم شدن بیش از حد،خوردگی یا سایش دردیگ وجودندارند.

۱۱- مطمئن شوید كه كلیه شیرهای ایزولاسیون سیستم گرمایش درست كارمی كنند.

بررسی كنید كه هیچ نشتی از هیچ قسمتی ازدیگ یا لوله كشی خارجی متصل به دیگ وجود نداشته باشد.

۱۲-سطوح ترك خورده باید بلافاصله توسط یك شركت تعمیراتی مجرب تعمیر شوند.

۱۳-شیرهای اطمینان را مرتبا تست كنیدو شیرهای اطمینان نشتی دار راتعویض كنید.

BIG.jpg

۱۴-تاییدكنیدكه قطع كن سوخت كم آبی دیگ ، مطابق نیاز كار میكند.

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت اول

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت دوم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت سوم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت چهارم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت پنجم

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی