بازرسي،نگهداري وايمني ديگ بخار-قسمت چهارم

بازرسي،نگهداري وايمني ديگ بخار و آبگرم- قسمت چهارم :

*-سيستم سوخت ديگ بخار :

سيستم سوخت ديگ مخصوصا مشعل نيز نيازبه تميزكاري دوره اي ونگهداري روتين دارد.

قصور درحفظ عملكرد درست اين تجهيزات مي تواند به هزينه هاي بالاي سوخت،افت انتقال حرارت ، ياانفجار در ديگ بخار منجر شود.

*-بهترين روش نگهداري ديگ :

ثبت پارامترهاي عملياتي ديگ بخار شايدبهترين شيوه حصول اطمينان ازنگهداري صحيح ديگ ها باشد.

به دليل اين كه شرايط عملياتي ديگ بخار به مرور زمان وبه كندي تغيرمي كند،ثبت مرتب پارامترها بهترين راه شناسايي تغييرات است .

چراكه درغيراين صورت ممكن است مواردي اساسي موردتوجه قرارنگيرد.

نگهداري وتست ديگ هاي بخار بايدبرمبناي يك برنامه منظم انجام شده ودريك دفترثبت شوند.

 

*-نكات كلي براي ايمني بهينه ديگهاي بخار و آبگرم:

۱- كاركردكليه كنترلهاي ديگ راتست كنيد.

level2.jpgps.jpg

۲-كليه شيرهاي تخليه آب ديگ  بخار  راتست كرده وازعملكرددرست آنها اطمينان حاصل نماييد.

۳-سيستم سوخت را ازنظر نشتي چك كنيدومطمئن شويدكه كليه فيلترهاي سوخت وصافيها به طور مرتب تعويض مي شوند.

۴-خاطرجمع شويدكه كليه شيرهاي قطع آب بندي شده وعاري ازنشت هستند.

۵-اطمينان حاصل كنيد كه تمام شيرها درخطوط وسايل سنجش درست كار مي كنند.

۶-شيرهواگيري ديگ آبگرم راباز كنيد تاهوا تخليه شود،سپس ديگ را تا سطح مناسب باآب تصفيه شده پر كنيد.چك كنيدكه مخزن انسباط درست پر مي شودوحجم بالشتك هوا گيري (ونت)درديگهاي گازسوز طبق نيازكار مي كند وونت مسدود نمي شود.

۷-تاييد كنيد كه اسكنر شعله ياسنسورها متصل مي شوند ودرست كارمي كنند.

۸-تنظيمات كليه وسايل سنجش وادوات ايمني راچك كنيد.مطمئن شويدكه رگولاتور فشار آب طبق نياز كار مي كند.

۹-اطمينان حاصل كنيد كه پمپ سيركوله آبگرم مطابق نياز كارمي كند.

۱۰- تاييدكنيد كه هيچ علائمي ازگرم شدن بيش از حد،خوردگي يا سايش درديگ وجودندارند.

۱۱- مطمئن شويد كه كليه شيرهاي ايزولاسيون سيستم گرمايش درست كارمي كنند.

بررسي كنيد كه هيچ نشتي از هيچ قسمتي ازديگ يا لوله كشي خارجي متصل به ديگ وجود نداشته باشد.

۱۲-سطوح ترك خورده بايد بلافاصله توسط يك شركت تعميراتي مجرب تعمير شوند.

۱۳-شيرهاي اطمينان را مرتبا تست كنيدو شيرهاي اطمينان نشتي دار راتعويض كنيد.

BIG.jpg

۱۴-تاييدكنيدكه قطع كن سوخت كم آبي ديگ ، مطابق نياز كار ميكند.

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني