رسوبات تشكیل شده از آب و بخار-قسمت سوم – بهسازی بویلر بخار

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

مواد شیمیایی بهسازی بویلر بخار ، تركیب آب و گرمای ورودی، روی رسوب گذاری تاثیر می گذارد.

در فشارهای PSi2500(17/2Mpa) یا بیشتر، معمولا هیدرازین مورد استفاده واقع می شود. نمك زدایی آب و تصفیه آب كندانس اعمالی هستند كه در تصفیه آب بكار می روند.

این امر بدان معناست كه رسوب ها احتمالا فقط شامل اكسید آهن تولید شده به وسیله خوردگی سطوح داخلی، شاید مس، نیكل ، فلزات و آلودگی های دیگر هستند (شكل۱۲-۱).

بهسازی بویلر بخار

بهسازی بویلر بخار

هیچ گونه مواد شیمیایی بهسازی كننده یا محصولات حاصل از واكنش آن ها در رسوب ها دیده نمی شود. در فشارهای پایین طیف وسیعی از تركیبات می تواند بوجود آید. تركیب و محل احتمالی ویژگی های انواع رسوب در جدول(۵-۱) آمده است.

جدول(۴-۱)-تمیزی لوله دیگ بخار در نتیجه بهسازی بویلر بخار

نوع دیگ بخار رسوب (mg/cm2)
تمییز كمی كثیف خیلی كثیف
واحدهای فوق بحرانی <15 ۱۵-۲۵ >25
واحدهای زیربحرانی (۱۸۰۰Psi وبالاتر) <15 ۱۵-۴۰ >40

توجه:۱ mg/cm2=1 g/ft2 ، ۱ psi=0/006895 Mpa

اكسیدهای آهن

یك لایه سیاه محكم، نرم و فشرده مگنتیت معمولا روی سطح داخلی بویلر های بخار پیدا می شود. مگنتیت در اثر واكنش مستقیم آبادی با فلز تولید می شود. در دیگ های بخار با فشار بالا، مگنتیت شامل دو لایه است كه معمولا بوسیله بررسی میكروسكپی قابل دیدن است. (۱۳-۱)

بهسازی بویلر بخار

بهسازی بویلر بخار

اگر سرعت ته نشینی بالا و یا تولید بخار زیاد باشد، ذرات اكسید آهن می توانند روی لایه مگنتیت نرم تشكیل شده در اثر گرما، رسوب كنند.(۱۴-۱)

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار-بهسازی بویلر بخار

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار-بهسازی بویلر بخار

 

معمولا ذرات درشت مگنتیت محكم به سطح نمی چسبند ، مگر این كه با دیگر رسوب ها مخلوط شوند. رسوبات كریستالی سوزنی شكل مگنتیت سیاه و براق معمولا در نزدیك نقاط خوردگی ناشی از قلیا دیده می شوند. كریستال های مگنتیت گاهی اوقات یك پوشش براق روی سطح استیم درام و لوله ها تولید می كنند(شكلهای ۱۶-و۱۵-۱).

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار-7

بهسازی بویلر بخار

 

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار-7

بهسازی بویلر بخار

تراشیدن مقادیر كمی از این ماده از سطح و نزدیك كردن یك آهن ربا به این ذرات نشان می دهد كه در آن آهن وجود دارد.

از طرف دیگر، تشكیل رسوب هماتیت تا اندازه ای در دماهای پایین تر و غلظت اكسیژن بالاتر اتفاق می افتد و هماتیت یك متصل كننده ذرات است كه تمایل به جمع شدن دارد و سبب می شود بقیه ذرات در رسوب نگهداشته شوند.

هماتیت در صورتی كه غلظت اكسیژن بالا باشد می تواند قرمز شود و معمولا در اكونومایزرها همراه با خوردگی اكسیژن وجود دارد(جدول ۵-۱).

جدول(۵-۱)-اجزای رسوب های تشكیل شده از آب

معدنی فرمول طبیعت رسوب محل وشكل معمول
اكمیت Na2O.Fe2O3.4SiO2————- سخت وچسبنده رسوب لوله تحت هیدروكسی آپاتیت یا سرپنتین

آلفاكوارتز—————– SiO2 ———————سخت وچسبنده تیغه های دوربین ، مد درام ، رسوب لوله

آمفی بول ————- MgO.siO2 ——————–پیوندچشبنده ————–رسوب ولجن لوله

آنالیست —-Na2O.A12O3.4Sio2.2HO2 —-سخت،چسبنده—رسوب لوله تحت هیدروكسی آپاتیت یاسرپنتین

انهیدریت ——— CaSo4—————–سخت،چسبنده —— رسوب لوله ، لوله های مولد

آرگونیت——— CaCO2 ——————سخت،چسبنده رسوب لوله خطوط خوراك ، لجن

براسیت —— Mg(OH)2 —————-سخت،چسبنده لجن در درام وخطوط اصلی دیواره آب

مس——————- CU ———————– لخته كننده لوله های دیگ بخارو تیغه های توربین

كوپریت ————— CU2O ——————– لایه الكتروپلیت —- تیغه های توربین ، رسوب های دیگ بخار

جیپسم ———— CaSO4.2H2O—————– لایه چسبنده ———- رسوب لوله ، لوله های مولد

هماتیت ————— Fe2O3 ———————————————سخت ، چسبنده درسراسر دیگ بخار

هیدروكسی آپاتیت — Ca10(OH)2(PO4)6 ————–لخته كننده ———– مد درام ، دیواره آب ، لجن

فسفات منیزیم Mg3(po4)6 ——————————-لایه پیونددهنده لوله ها ، مد درام ، دیواره های آب

مگنتیت ———- Fe3O4 ———————————-فیلم محافظ همه سطوح داخلی

نوزلیت———۳ Na2O.3A12O3.6Sio2.Na2SO4 ————–سخت وچسبنده رسوب لوله

پكتولیت ————– Na2o.4Cao.6sio2.H2O. ———– سخت وچسبنده ———–رسوب لوله

سرپنتین —————- ۳Mgo.2sio2.H2O ———- لخته كننده ————————— لجن

سودالیت۳ Na2O.3A12O3.6Sio2.2NaC1 سخت وچسبنده ——————— رسوب لوله

گزنولیت ——————-۵Cao.5Sio2 H2O —————– سخت وچسبنده————-رسوب لوله

بهسازی بویلر بخار از دیگر فلزات و اكسیدهایشان

مس یا از طریق جا به جایی مستقیم با آهن و یا احیای اكسید مس توسط هیدروژن تولید شده ضمن خوردگی رسوب می كند. به طور عادی می توان لكه های بزرگ و قرمز مس را كه با محصولات خوردگی مثل مگنتیت و هماتیت مخلوط است، در نزدیكی نقاط خوردگی ناشی از قلیا(خوردگی ناشی از قلیا-باعث تولید هیدروژن می شود)مشاهده كرد شكل (۱۲-۱).

رنگ قرمز سطحی شباهت به هماتیت دارد. مس فلزی را به راحتی می توان از دیگر مواد با آزمایش نیترات نقره تشخیص داد. در صورت وجود مس فلزی با افزایش یك قطره نیترات نقره كریستال های سفید رنگ نقره سریعا رسوب خواهد كرد. اكسیدمس تشكیل شده، تحت شرایط دیگ بخار، سیاه رنگ و غیرمغناطیسی است. خوردگی گالوانیكی در اثر رسوبات (یا به صورت مس فلزی یا به صورت اكسید) به ندرت در دیگ های بخاری كه خوب رویین شده اند ، اتفاق می افتد.

اكسیدهای روی و نیكل گاهی همراه با رسوبات مس دیده می شوند. این مورد قابل انتظار است ، زیرا روی ونیكل اغلب در آلیاژهای برنج و مس-نیكل به كار رفته در ساخت كندانسورها وهیترهای آب خوراك وجود دارد. معمولا غلظت این عناصر در رسوب ها كم تر از مس است. اكسیدنیكل بعنوان یك اتصال دهنده ،رسوب گذاری بسیاری با لایه محكم می نماید. به هرحال ، غلظت نیكل معمولا پایین است و می تواند با روش تجزیه شیمیایی و اشعه ایكس فلورسانس یا تفرق شناسایی و تعیین مقدار شود.

ادامه در مقاله بعدی …

منبع :كتاب تجزیه و تحلیل از كارافتادگی دیگ های بخار مترجم مهندس محمد رضا نفری

مطالب مرتبط :

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار – قسمت اول

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار – قسمت دوم

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار – قسمت چهارم

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار – قسمت پنجم

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني