اطلاعيه انجمن تاسيسات هشدار به خريداران ديگ هاي بخار و آب داغ

انجمن صنعت تاسيسات

-Tasisat.jpg

نکات امنیتی خرید دیگ بخار و دیگ آب داغ  که خریداران در هنگام سفارش باید مدنظر داشته باشند مربوط به مواد قانونی است که برای تولید و ساخت بویلرها و در حالت کلی کلیه کالاهای مشمول استاندارد اجباری بیان شده است . در ادامه برخی از  این نکات بیان شده است.

قابل توجه خريداران ديگ هاي بخار و آب داغ

نظر به اجراي استاندارد اجباری ديگ هاي بخار و دیگ آب داغ و به لحاظ شكايات متعددي كه از جانب مصرف كنندگان در خصوص كيفيت ديگ هاي بخار و آبداغ غير استاندارد و خسارات جاني و مالي مربوطه به انجمن واصل شده است بايد تاكيد گردد كه توليد و عرضه ديگ هاي فاقد نشان استاندارد ملي ايران طبق قوانين مستوجب پيگرد قضايي است . متن قانون درباره كالاهاي مشمول استاندارد اجباري بدين قرار است :

ماده ۹ -هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلت هاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت پايين تر از استاندارد مربوطه و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد.

تبصره ۴ – موسسه مي تواند علاوه بر اعلام جرم و در خواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضايي، فرآورده هاي خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراكز توليد، توزيع و فروش جمع آوري نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اين گونه فرآورده ها ابزار، ماشين آلات و وسايل توليد مربوطه را موقتاً لاك و مهر نمايد.