ديگ فولادي آبگرم (آب گرم) مصرفي

291.www.mboiler.com.jpg

ديگ آبگرم مصرفي

291.www.mboiler.com.jpg

اين ديگ ها جهت تهيه آبگرم مصرفي در ساختمان هاي بزرگ كه داراي سيستم حرارت مركزي نمي باشند مورد استفاده قرار مي گيرند و كاملا از سيستم شوفاژ مستقل مي باشند.

طراحي و توليد اين ديگ آبگرم جهت كاركرد در تحت فشار مي باشد.

و از داخل ديگ آبگرم نيز براي جلوگيري از زنگ زدگي و ملاحظات بهداشتي، با رنگ هاي مقاوم اپوكسي پوشش داده مي شوند.

و همچنين درتوليد اين نوع ديگ آبگرم، بنا به سفارش مشتري قابل طراحي و توليد با ورق هاي گالوانيزه و يا استينلس استيل نيز مي باشد وليكن با توجه به افزايش هزينه توليد، فقط به صورت سفارشي توليد مي گردد.

طرح ظاهري اين ديگ آبگرم كاملا مشابه ديگ فولادي آبگرم معمولي مي باشد و طراحي و توليد اين نوع ديگ آبگرم مصرفي از ظرفيت هاي پايين تا ظرفيت هاي حرارتي بالا امكان پذير مي باشد.

 

{module آيكونهاي دسترسي}

*–