ديگ فولادي آبگرم (آب گرم) مصرفي

ديگ فولادي آبگرم مصرفی

ديگ آبگرم مصرفي

ديگ فولادي آبگرم مصرفی جهت تهيه آبگرم مصرفي در ساختمان هاي بزرگ كه داراي سيستم حرارت مركزي نمي باشند مورد استفاده قرار مي گيرند و كاملا از سيستم شوفاژ مستقل مي باشند.

ویژگی های طراحی ديگ فولادي آبگرم مصرفی

  • طراحي و توليد اين ديگ آبگرم جهت كاركرد در تحت فشار مي باشد. و از داخل ديگ آبگرم نيز براي جلوگيري از زنگ زدگي و ملاحظات بهداشتي، با رنگ هاي مقاوم اپوكسي پوشش داده مي شوند.
  •  درتوليد اين نوع ديگ آبگرم، بنا به سفارش مشتري قابل طراحي و توليد با ورق هاي گالوانيزه و يا استينلس استيل نيز مي باشد وليكن با توجه به افزايش هزينه توليد، فقط به صورت سفارشي توليد مي گردد.
  • طرح ظاهري اين ديگ آبگرم كاملا مشابه ديگ فولادي آبگرم معمولي مي باشد و طراحي و توليد اين نوع ديگ آبگرم مصرفي از ظرفيت هاي پايين تا ظرفيت هاي حرارتي بالا امكان پذير مي باشد.