جدول فني ديگ بخار ظرفيت بالا

جدول فني ديگ بخار ظرفيت بالا

جدول فني ديگ بخار ظرفيت بالا

در این مطلب جدول فني ديگ بخار ظرفيت بالا برای یافتن اطلاعات فنی دیگ بخار ظرفیتهای ۷ تن تا ۱۵ تن بیان شده است . ظرفیت بخار خروجی، انرژی حرارتی و مشخصات فیزیکی دیگ های بخار ظرفیت بالا در این جدول فنی آورده شده است.

جدول فني ديگ بخار ظرفيت بالا – مدل MSBH

با توجه به طرح فوق مي توانيد اطلاعات ديگ بخار مورد نظر خود را در جدول ذيل پيدا كنيد

H15

H12

H10

H8

H7

Useful Specification – MSBH

۱۵

۱۲

۱۰

۸

۷

Ton/hr

Steam Output

۳۳۰۶۹

۲۶۴۵۵

۲۲۰۴۶

۱۷۶۳۷

۱۵۴۳۲

Lb/hr

۹٫۰۰۰

۷٫۲۰۰

۶٫۰۰۰

۴٫۸۰۰

۴٫۲۰۰

۱۰۳ Kcal/hr

Thermal Capacity

۶۸۵۰

۶۳۵۰

۶۰۵۰

۵۸۰۰

۵۶۰۰

mm

Length                     L

Width                      W

Height                     H

Total Length            LT

Total Width             WT

Total Height            H T

۳۱۵۰

۲۹۰۰

۲۷۰۰

۲۵۰۰

۲۵۰۰

mm

۳۶۵۰

۳۴۰۰

۳۲۰۰

۳۱۵۰

۳۰۰۰

mm

۸۵۵۰

۸۰۵۰

۷۷۵۰

۷۵۰۰

۷۲۰۰

mm

۳۹۵۰

۳۷۰۰

۳۵۰۰

۳۳۰۰

۳۳۰۰

mm

۴۴۰۰

۳۹۰۰

۳۷۰۰

۳۶۵۰

۳۵۰۰

mm

۸۰۱

۶۴۰

۵۳۴

۴۲۷

۳۷۴

Kg/hr

(Fuel Consumption  Diesel)

۸۲۵

۶۶۰

۵۵۰

۴۴۰

۳۸۵

M3/hr

(Fuel ConsumptionNat.Gas)

*- مجموعه مقالات تخصصي ديگ بخار فاير تيوب

*- مجموعه مقالات بخار و تاسيسات بخار

*- مجموعه مقالات بازرسي بويلر

*- مقالات تخصصي مهندسي سيستم بخار