۸ مورد از مزایای دیگ روغن داغ نسبت بويلر بخار

مزایای دیگ روغن داغ

مزایای دیگ روغن داغ

علیرغم مزایای دیگ روغن داغ در سيستم هاي گرمايشي صنعتي و غير صنعتي قدیمی عموما استفاده از آب و بخار بسيار رايج مي باشند به عنوان مثال مي توان به استفاده از سيستم گرمايش با ديگ آبگرم و آبداغ در ساختمان ها و يا به استفاده از سيستم هاي گرمايش مستقيم و غير مستقيم بخار در صنايع غذايي، اشاره كرد.

وليكن همه مي دانيم كه زماني كه دماي بالايي نياز داشته باشيم (مثلاً حدود ۳۰۰ درجه )، سيستم آبداغ به دليل محدوديت هاي فني طراحي و غيره ، به هيچ وجه جوابگو نخواهد بود و سيستم گرمايش ديگ هاي  بخار نيز در صورتي اين دما را تأمين خواهد كرد كه در فشار بالايي (حدود ۸۵ بار ) كار كند .

از طرفي استفاده از سيستم بخار در چنين فشار كاري علاوه بر اينكه به  كارفرما در خصوص تهيه و اجراي سيستم و  همچنين كاربري و نگه داري آن هزينه هاي گزافي را تحميل مي نمايد ، در خصوص ايمني سيستم و تجهيزات به كار رفته، نيز مشكلات فراواني را ايجاد خواهد كرد.

لذا بهترين گزينه براي اين مشكل و كاهش هزينه ها استفاده از مزایای دیگ روغن داغ يا اويل هيتر مي باشد.

ديگ روغن داغ دستگاهي است كه سبب گرمايش مستقيم  روغن حرارتي مخصوص در كوئل هاي طراحي شده داخل بويلر روغن مي گردد و اين روغن داغ شده در يك سيكل بسته، دائماً در حال سيركوله مي باشد.

در سيستم گرمايش با استفاده از روغن داغ رسيدن به دماي ۳۰۰ درجه و بالاتر (تا ۴۰۰ درجه ) امكان پذير مي باشد و با توجه به پيشرفت هاي صورت گرفته در خصوص توليد اين محصول ، امكان طراحي و توليد و اجراي سيستم با بالاترين راندمان حرارتي نيز مهيا گرديده است.

در نمودار ارائه شده در ذيل شما مي توانيد مقايسه رنج دماي كاري روغن ، آب گرم و بخار را با يكديگر  مشاهده نموده و اطلاعات مفيدي  را در اين خصوص كسب نماييد.

مزایای دیگ روغن داغ

مقايسه رنج دماي كاري روغن ، آب گرم و بخار

۸ مورد از مزایای دیگ روغن داغ (سيستم گردش روغن داغ) نسبت به سيستم بخار (ديگ بخار) :

۱ – سيستم گردش ديگ روغن داغ از اين توانايي برخوردار مي باشد كه در فشار كار اتمسفر دمای بالاتر از ۳۵۰ سانتي گراد داشته باشد.

۲ – يكي ديگر از امتياز هاي مهم در سيستم ديگ روغن داغ، سهولت در تعیین و كنترل درجه حرارت دلخواه مي باشد .

۳ -مزيت ديگر و با اهميت در سيستم ديگ روغن داغ نسبت به ديگ بخار، عدم نیاز به تجهیزات مورد نیاز برای بهسازي آب دیگ بخار مانند دستگاه سختی گیر و دی اریتور و غیره، مي باشد.

۴- يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در بهره وري از مزایای دیگ روغن داغ نسبت به بخار، عدم از دست دادن دما به جهت کندانس شدن مي باشد.

۵- در سيستم ديگ روغن داغ ما بسيار كمتر، شاهد مشكلات ناشي از خطر خوردگی و خطر خسارت های مربوط به رسوب زدایی مي باشيم (اگر دستورالعمل هاي فني رعايت گردند به ندرت اتفاق مي افتند ).

۶- در استفاده از سيستم ديگ روغن داغ ما هزینه های پایین تري در خصوص تعمیرات و نگهداری پرداخت خواهيم كرد.

۷ – در سيستم ديگ روغن داغ ما شاهد كاركرد آرام (بدون ایجاد سر و صدا) مي باشيم .

۸ – و در نهايت يكي ديگر از مزاياي مهم استفاده از سيستم ديگ روغن داغ، کارکرد آسان و عدم نیاز به تجهیزاتی مانند تله بخار و غیره مي باشد.

مطالب مرتبط

*- بررسي مزاياي سيستم ديگ روغن داغ(اويل هيتر) نسبت به بخار

*- تشريح مختصر سيستم گرمايش با روغن داغ

*- کاربردهای بویلر و دیگ روغن داغ

*- بويلر چيست؟

*-دیگ و هیتر روغن داغ چگونه کار می کند؟

*-دیگ یا هیتر روغن داغ (روغنداغ) چیست؟

*-اهمیت ایمنی بویلر و دیگ روغنداغ (روغن داغ)

*-استفاده از دیگ روغن داغ در تولید نبات