دسته بندی مبدل حرارتی – قسمت اول

دسته بندی مبدل حرارتی

دسته بندی مبدل حرارتی

دسته بندی مبدل حرارتی بر مبنای خاصیتهای مختلفی صورت می پذیرد . در این مطلب و مطلب بعدی با عنوان – آشنایی با مبدل حرارتی – قسمت دوم این خاصیتها بیان شده و به توضیح مختصر هرکدام خواهیم پرداخت.

۱) بر مبنای پیوستگی یا تناوب جریان:

جریان سیال داخل مجاری مبدل های حرارتی پیوسته یا متناوب است. در مبدل های حرارتی با جریان پیوسته مجاری سیال گرم و سرد از هم تفکیک شده اند، به طوری که سیال گرم در مجاری مخصوص خود و سیال سرد نیز در مجاری مربوط به خود جریان دارند. دو مجرای جریان توسط یک جداره لوله یا یک ورق از هم جدا شده اند.

۲) بر مبنای پدیده انتقال:

تبادل انرژی بین دو سیال به صورت تماس مستقیم یا غیرمستقیم صورت می گیرد:

در نوع مستقیم، حرارت بین دو سیال که با هم تماس مستقیم دارند مبادله می شود. معمولا یکی از این دو سیال گاز و دیگری مایع است که با فشار بخار خیلی پایین و پس از تبادل حرارت به سادگی قابل تفکیک هستند.

در نوع غیرمستقیم، حرارت ابتدا به یک سطح جامد نفوذ ناپذیر منتقل می شود و سپس از آن به سیال سرد انتقال می یابد.

۳) بر مبنای ساختمان مبدل:

در بسیاری مواقع مبدل های حرارتی بر مبنای ساختمان تقسیم بندی می شوند. مبدل های حرارتی از نظر ساختمان به چهار دسته تقسیم بندی می شوند که عبارت اند از :

۱) مبدل های حرارتی لوله ای (Pipe Heat Exchanger)

۲) مبدل های حرارتی صفحه ای (Plate Heat Exchanger)

۳) مبدل های حرارتی پره ای (Fin Heat Exchanger)

۴) بازیاب حرارتی (Heat Recovers)

۴) بر مبنای نوع جریان :

که شامل موارد زیر می شود :

۱) جریان همسو (Co-Current)

۲) جریان ناهمسو (Counter Current)

۳) جریان متقاطع (Cross Current)

«مبدل های حرارتی لوله ای»

در این مبدل ها اساس انتقال حرارت از نوع غیر مستقیم می باشد و مکانیزم انتقال حرارت جابه جایی می باشد. این مبدل ها به دو دسته عمده تقسیم بندی می شوند:

۱) دو لوله ای (Two Pipes) ، ۲) پوسته و لوله (Shell & Tube)

– مبدل های حرارتی دو لوله ای:

ساده ترین نوع مبدل های حرارتی دو لوله ای هستند که یک سیال از درون لوله داخلی می گذرد و سیال دیگر در فضای بین دو لوله جریان دارد.

مبدل های حرارتی دو لوله ای زمانی کاربرد دارند که سطح تبادل کمی مورد لزوم باشد و در سرمایش و گرمایش هوا یا گازها کاربرد دارند.

 

مطالب مرتبط

– مبدل حرارتی لوله مسی

آشنایی با مبدل حرارتی – قسمت دوم

– دسته بندی مبدل حرارتی-قسمت اول

– دسته بندی مبدل حرارتی-قسمت دوم

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی