تصاوير ديگ بخار۷ تن اوکراینی واتر تيوب

تصاوير ديگ بخار7 تن اوکراینی واتر تيوب

p1.Mboiler.com.jpg

در زیر ۳ تصویر از تصاوير ديگ بخار۷ تن اوکراینی واتر تيوب ارائه شده است.

p2.Mboiler.com.jpg

p3.Mboiler.com.jpg

p4.Mboiler.com.jpg

توجه: این دستگاه متعلق به یکی از مشتریان بوده و فروخته شده است