مولدهای توليد پراکنده

مولدهای توليد پراکنده: مزاياي ذيل را در بر خواهند داشت:


۱- هزينه‌هاي پرداختي بابت انرژي الكتريكي كاهش مي يابد و يا آنكه قابليت فروش انرژي الكتريكي به شبكه ايجاد مي‌گردد.

۲- هزينه‌هاي پرداختي بابت ديماند الكتريكي كاهش يابد.

۳- برق مصرفي تبديل به برق بدون وقفه و چشمك مي‌شود كه ديگر قطعي‌هاي لحظه‌اي به آن آسيبي وارد نمي‌كند.

۴- برق مصرفي هيچگاه قطع نمي‌شود و در نتيجه امكان توليد مداوم وجود خواهد داشت

چرا سرمايه گذاري در مولدهای توليد پراکنده؟ ‌>مدل مالي سودآوري ‌‍>راهنماي مدل مالي سودآوري

نکته مولدهای توليد پراکنده:
مي‌توان با ايجاد سيستم‌هاي بازيافت حرارت(CHP) راندمان حرارتي را افزايش داده و هزينه‌هاي سوخت مصرفي را كاهش داد.

سناريوهای مالی:

براي فروش انرژي الكتريكي و كسب درآمد، سه سناريوي ذيل وجود دارد كه توضيحات آن به شرح ذيل است:

راهنمايی:

شما میتوانيد با مراجعه به صفحات سناريوها، با ورود اطلاعات خود در خانه های سبز نتيجه محاسبات را در خانه های نارنجی ملاحظه فرماييد.

سناريوي اول:

واحد صنعتي، با استفاده از گاز به نرخ صنعتي، انرژي الكتريكي مورد نياز خود را توليد نمايد، در اين حالت هيچ‌گونه تعاملي با شركت توانير برقرار نمي‌گردد و نياز به اخذ مجوز نيز نمي‌باشد. صرفه‌جويي به دست آمده براي واحد صنعتي، از محل حذف هزينه‌هاي انرژي الكتريكي و هزينه‌هاي ديماند خواهد بود. ضمن آنكه واحد صنعتي مي‌تواند هزينه پرداختي بابت حق انشعاب را برطبق آيين‌نامه‌هاي وزارت نيرو، از شركت توزيع، دريافت نمايد و از اين پس نيز به عنوان مشترك با انشعاب آزاد، انرژي الكتريكي خود را از شبكه با نرخ آزاد دريافت نمايد. در عين حال برق واحد به برق بدون وقفه و حتي بدون چشمك تبديل مي‌شود، ضايعات ناشي از آن و نيز كاهش زمان‌هاي وقفه در توليد حذف مي‌گردد و در عين حال،  پشتيباني برق شبكه نيز برقرار است.

سناريوي دوم:

واحد صنعتي، با دريافت مجوز از توانير، گاز خود را  به قيمت نيروگاهي محاسبه مي‌كند، ضمن آنكه در اين حالت امكان اتصال به شبكه و فروش مستقيم برق به شركت مديريت شبكه وجود خواهد داشت. درآمد به دست آمده براي واحد صنعتي، از محل درآمد حاصل از فروش انرژي الكتريكي به شبكه و حذف هزينه‌هاي ديماند خواهد بود. ضمن آنكه واحد صنعتي مي‌تواند هزينه پرداختي بابت حق انشعاب را برطبق آيين‌نامه‌هاي وزارت نيرو، از شركت توزيع، دريافت نمايد و از اين پس نيز به عنوان مشترك با انشعاب آزاد، انرژي الكتريكي خود را از شبكه با نرخ آزاد دريافت نمايد. ضايعات ناشي از آن و نيز كاهش زمان‌هاي وقفه در توليد حذف مي‌گردد و در عين حال،  پشتيباني برق شبكه نيز برقرار است.

سناريوي سوم:

واحد صنعتي، با تبديل نيروگاه به نيروگاه سيكل تركيبي و يا بازيافت حرارت توليد شده، راندمان موثر الكتريكي بالاتري به دست مي‌آورد كه بر مبناي آن، مي‌تواند قرارداد تبديل انرژي با شركت توانير منعقد نمايد. در اين حالت هزينه‌ي پرداختي بابت گاز صفر شده و انرژي الكتريكي به قيمت تضميني خريداري مي‌شود. درآمد به دست آمده براي واحد صنعتي، از محل درآمد حاصل از فروش انرژي الكتريكي به شبكه و حذف هزينه‌هاي ديماند خواهد بود. ضمن آنكه واحد صنعتي مي‌تواند هزينه پرداختي بابت حق انشعاب را برطبق آيين‌نامه‌هاي وزارت نيرو، از شركت توزيع، دريافت نمايد و از اين پس نيز در صورت نياز، به عنوان مشترك با انشعاب آزاد، انرژي الكتريكي خود را از شبكه با نرخ آزاد دريافت نمايد. ضايعات ناشي از آن و نيز كاهش زمان‌هاي وقفه در توليد حذف مي‌گردد و در عين حال،  پشتيباني برق شبكه نيز برقرار است.

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني