آشنايي با مبدل حرارتي -قسمت دوم

– مبدل حرارتي پوسته و لوله :

نوعي از مبدل هاي حرارتي که در صنايع فرايندهاي شيميايي بسيار استفاده مي شوند  از نوع پوسته-لوله هستند.كه در آنها يک سيال در داخل لوله ها جريان مي يابد در حالي که سيال ديگر درون پوسته و از روي لوله ها عبور مي نمايد.

و به جهت اطمينان از اين که سيال درون پوسته از روي لوله ها عبور نمايد و در نتيجه انتقال حرارت بيشتري صورت گيرد، از موانعي در داخل پوسته استفاده مي گردد.

مبدل

*- مبدل هاي حرارتي صفحه اي:

اين مبدل ها، از صفحات نازک که کانال هاي جريان را تشکيل مي دهد ساخته شده اند. وجريان هاي سيال توسط صفحات مسطح که يا به صورت صاف يا موج دارند از هم جدا شده اند از مسيرهاي مشخص عبور داده مي شوند.و اين مبدل ها بيشتر براي انتقال گرما بين جريانهاي دو فاز از دو سيال متفاوت استفاده مي شوند.

اصولا اين مبدل ها خود از سه دسته زير توليد مي شوند كه در ذيل در خصوص هركدام توضيح مختصري داده مي شود:

۱) صفحه هاي واشردار

۲)  Gasket Plate صفحه هاي حلزوني (Spiral Plate)

۳) لاملا (Lamella)

– مبدل هاي صفحه اي واشردار :

مبدل

اين مبدل ها شامل تعدادي از صفحات نازک با سطح چين دار يا موج دار مي باشند که سيال هاي گرم و سرد را از هم جدا مي سازد. و اين صفحات داراي قطعاتي در گوشه ها مي باشند که به نحوي آرايش داده شده اند که دو ماده اي را که بايستي گرما بين آنها مبادله شود، يکي در ميان در فضاي بين صفحات جريان مي يابند.

– مبدل هاي صفحه اي حلزوني :

مبدل

اين مبدل هاي صفحه اي حلزوني با پيچاندن دو صفحه بلند موازي به شکل يک حلزون و با استفاده از يک ميله اصلي كه  به لبه هاي صفحات مجاور جوش داده شده و به صورتي که يک کانال را تشکيل دهند، توليد مي شوند.

– مبدل هاي لاملا :

اين مبدل هاي  حرارتي – گرمايي لاملا از مجموعه کانال هاي ساخته شده از صفحات فلزي نازک ،که به طور موازي جوشکاري شده اند تشكيل شده و يا به شکل لاملا (لوله هاي تخت يا کانال هاي مستطيلي) مي باشند که به صورت طولي در يک پوسته قرار گرفته اند.

مبدل هاي حرارتي پره اي:

نوع مبدل هاي پره دار عمدتا براي کاربردهاي گاز- گاز استفاده مي گردد. در اکثر کاربرد ها کاهش جرم و حجم مبدل از اهميت ويژه اي برخوردار است. به دليل دست يافتن به اين کاهش حجم و وزن، مبدل هاي فشرده گرما همچنين به صورت وسيع در تبريد با دماي خيلي کم، بازيابي انرژي، صنايع فرايندي، تبريد و سيستم هاي تهويه مطبوع استفاده مي شوند.

مبدل هاي صفحه اي پره دار براي استفاده در توربين گازي، نيروگاه هاي هسته اي و مهندسي پيشرانه و تبريد و گرمايش و تهويه سيستم هاي بازيابي گرماي اضافه و صنايع شيميايي و سرمايش کاربرد داشته و اين مبدل ها به چهار دسته زير تقسيم مي گردند :

۱) پره ساده

۲) Plain Fin پره ساده سوراخ دار (Plain Perforated Fin)

۳) پره دندانه اي يا کنگره اي

۴) Serrated Fin  پره هاي جناغي يا موجي شکل (Herring Bake Fin)

مبدل هاي حرارتي براساس جريان:

– جريان همسو (هم جهت) :

در اين نوع مبدل ها سيال سرد و گرم هر دو در يک جهت حرکت مي کنند و در حين عبور از مبدل تبادل حرارتي انجام مي دهند.

– جريان ناهمسو (مخالف جهت) :

در اين نوع مبدل سيال سرد در يک جهت و سيال گرم در جهت عکس آن وارد مبدل مي شود و بدين ترتيب تبادل حرارتي صورت مي پذيرد. در شرايط يکسان براي يک مبدل با جريان ناهمسو ميزان انتقال حرارت بيشتر خواهد بود.

– جريان متقاطع :

چنانچه يک سيال در لوله و سيال ديگر به صورت عمود بر لوله ها جريان داشته باشد، نوع جريان متقاطع خواهد بود. مبدل هاي حرارتي با جريان متقاطع در گرمايش و سرمايش هوا يا گازها کاربرد وسيعي دارند.

منبع مقاله:با كمي تصحيح از سايت تخصصي گروه علمي فدک

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني