بهینه سازی آب دیگ بخار -۱

بهینه سازی آب دیگ بخار و آب گرم نقش ارزنده ای در تداوم مستمر و بی دردسر بهره برداری دارد كه بایدمورد توجه طراحان وگردانندگان دیگ ها قرارگیرد.

دیگ های بخار ظرفیت بالا ومدرن امروزی نیازبه كنترل بیشتر و دقیق تری از سطوح سمت آب دیگ های ظرفیت پایین وقدیمی دارند. زیرادیگ های بخار اخیردربرابر كیفیت آب دیگ ،مقاوم تربودند. توجه به این موضوع درواحد هایی كه از دیگهای مدرن در كناردیگهای طرح قدیمی استفاده می شود شود،حائز اهمیت فراوان است ونیاز به تجدید نظر در شیوه بهینه سازی آب دارد.

بهینه سازی آب دیگ بخار – قسمت اول

۱ – منابع آب خام

آب خام به آبی گفته می شود كه پس از استحصال از منبع خود هیچگونه عملیات بهینه سازی بر روی آن صورت نگرفته باشد . چنین آبی مناسب استفاده در دیگ های تهیه بخار وآب گرم نیست. تمام منابع طبیعی آب ، شامل رودخانه ، چشمه ، چاه یا دریا محتوی ناخالصیهای هستند كه در طی مراحل تشكیل آنها كسب كرده اند .

بهینه سازی آب دیگ بخار - قسمت اول

این مراحل درچرخه آب ،درشكل ۱-۶ نشان داده شده است ، در این شكل ملاحظه می گردد كه رطوبت موجود درجوبراثر منابع مختلف ایجاد شده است .دراین شكل ملاحظه می گردد كه رطوبت موجود درجو براثر منابع مختلف ایجادشده است.

تقطیراین بخارات ،باعث بارش باران ،تگرگ می گردد كه طی آن گازهای موجوددرجو همراه با ذرات گرد و غبار و سایرآلاینده ها یی كه توسط انسان به جو وارد شده ،به آنها جذب میشود بنابراین آب باران هنگام رسیدن به زمین شامل مقادیرفراوانی از ناخالصیها می باشد.

باجاری شدن آب درسطح زمین ویا نفوذدرلایه های سطحی خاك،ناخالصیهای بیشتری از خاك و كانیهای مختلفی كه از آنها عبور می كند،در آن جذب یا حل می گردد. آبهای چشمه و چاه با همه شفافیتی كه دارند، محتوی مقادیر فراوانی از املاح محصول هستند. رودخانه ها نیز در طی جریان خود به سمت دریا توسط پس آبهای مختلف نظیر مواد گیاهی فاسد شده ،كودهاوپاك كننده ها،كه همگی برای دیگ بخارمضرند،آلوده می گردند.

ناخالصی آبهای چاه وچشمه نسبتأ تركیبات ثابتی دارند ولی آب رودخانه در معرض تغییرات شدید اختلاف فصول می باشد. در كشورهایی كه تغییرات شدید فصلی اشی از خشكسالی یا باران شدیددارند ویا در نقاطی كه رودخانه هاازمناطق مختلف با آب وهوای متغیر جاری هستند، تغییرات مقادیر املاح محلول ومعلق بسیار زیاد است .در نتیجه برای تهیه آنالیز معقولی از آب رودخانه ای كه در بهینه سازی آب دیگ بخار در نظر گرفته شده باید نمونه های متعددی در طی حداقل یك سال برای تعیین حدود میزان ناخالصیها مورد آزمایش قرار گیرد.

حلالیت املاح معدنی در آب خالص

میزان حلالیت مواد معدنی متغیر است . حلالیت بعضی املاح در آب خالص به مراتب كمتر از آبی است كه همراه با سایر مواد شیمیایی باشد.

مثلأ مواد سیلیسی كه دارای اثرات مخرب در دیگ های بخار هستند درآبهای قلیایی بیشترازآب خالص حل می شوند.ناخالصیهای موجوددرآب خام شامل همه یا قسمتی از مواد زیر است:

۱-املاح معلق و مایعات غیر قابل اختلاط در آب ، نظیر روغن ها

۲-مواد رنگی ، مخصوصا در نواحی باتلاقی

۳-باكتریها وسایر میكروارگانیزمها

۴-مواد نیمه كلوئیدی

۵-گازهای محلول

۶-نمكهای معدنی محلول شامل

الف:كاتیونها ب:آنیونها ج:سیلیسها

j1-6.jpg

منبع مطالب :كتاب تكنولوژی دیگ های بخار صنعتی تالیف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفیعی پور

بهینه سازی آب دیگ بخار -۱

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها- بهینه سازی آب دیگ بخار-۲

كف كردن دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۳

نحوه محاسبه زیرآب ناپیوسته و مقایسه انواع زیرآب – بهینه سازی آب دیگ بخار -۴

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار – ۶

فرایند بهینه سازی آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۷

نرم كنندگی و بهینه سازی آب دیگ بخار – ۸

هواگیری فیزیكی آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۹

آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۱۰

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی