تعويض بويلر و ديگ فولادی آبگرم – آبداغ فرسوده و كاركرده

تعويض بويلر و ديگ فولادی آبگرم

تعويض ديگ آبگرم

مشهد بويلر = كيفيت برتر + خدمات نوين

در راستاي ارائه خدمات نوين طرح

تعويض بويلر و ديگ فولادی آبگرم – آبداغ فرسوده و كاركرده

و قديمي با تسهيلات ويژه در مشهد بويلر در سرتاسر ايران

 

تعويض ديگ آبگرم

تعويض ديگ آبگرم

تعويض ديگ آبگرم

تعويض ديگ آبگرم

مشهد بويلر به عنوان يكي از قديمي ترين توليد كنندگان بويلر و ديگ فولادي آبگرم در ايران ، اين خدمات فني را براي اولين بار در ايران توسط يك شركت توليد كننده ارائه مي نمايد و اين امكان براي متقاضيان وجود دارد كه بويلر هاي فرسوده خود را با بويلر استاندارد و نو تعويض نمايند.

استفاده از ديگ هاي فولادي و چدني آبگرم قديمي و فرسوده فقط سبب از هدر رفت مبالغ هنگفت در طول سال به دليل هزينه هاي تعميرات و نگه داري و همچنين مصرف انرژي و مصرف سوخت اضافه خواهد شد.

برخي از خدمات تعميرات و نگه داري رايج عبارتند از :

**- رسوب زدايي داخلي از قسمت هاي مختلف ديگ آبداغ و ديگ آبگرم

**- دوده زدايي و جرم گيري از كوره ها و لوله ها ي آبداغ و ديگ آبگرم

**-تعويض لوله ها در محل ديگ آبداغ و ديگ آبگرم به صورت كاملا تخصصي

**-تعمير و تعويض كوره اصلي ديگ آبداغ و ديگ آبگرم

**- تعمير كوره برگشتي (راپر چمبر) ديگ آبداغ و ديگ آبگرم

**-تعمير و تعويض اتصالات و دريچه هاي معيوب ديگ آبداغ و ديگ آبگرم

**-تعمير و تعويض قطعات فرمان و اصلاح مدار كنترل ديگ آبداغ و ديگ آبگرم

**-سرويس اساسي و تنظيم اجزاي مكانيكي و الكتريكال مشعل ديگ آبداغ و ديگ آبگرم

**-تعويض و اصلاح عايق كاري بدنه (پشم سنگ ) و درب ها (بتون نسوز) در ديگ آبداغ و ديگ آبگرم

**-اصلاح ،تعمير و سرويس خط و تجهيزات سوخت رساني ديگ آبداغ و ديگ آبگرم

**-اصلاح ، تعمير و سرويس مسير خروجي دود در ديگ آبداغ و ديگ آبگرم (دودكش ديگ)

مطالب مشابه :