نقشه موتورخانه دیگ آبگرم – آب داغ چگونه است؟

نقشه موتورخانه دیگ بویلر آبگرم

نقشه موتورخانه دیگ آبگرم

در موتورخانه بویلر و دیگ آبگرم و یا دیگ آبداغ ما چه تجهیزاتی نیاز داریم ؟ برای اینکه به پاسخ این سوال دست پیدا کنیم ابتدا با مطالعه نقشه موتورخانه دیگ آبگرم شرایط مهم مورد نیاز را در یک سیستم حرارت مرکزی شوفاژ مورد بررسی قرار می دهیم .

*-این موتورخانه باید آب داغ مورد نیاز را جهت انتقال به رادیاتورها و قدرت گردش آنرا فراهم آورد

p>*-این موتور خانه باید امکان تامین آب گرم مصرفی مورد نیاز ساختمان را نیز فراهم آورد.

جهت انتقال (رفت و برگشت) آب از بویلر و دیگ به رادیاتورها ما نیازمند وجود تجهیزات و اتصالات مانند کلکتورها ، شیر آلات و پمپ های سیرکوله داریم که در موتورخانه حرارت مرکزی نصب گردند

تصویر نقشه موتورخانه دیگ آبگرم

به تصویر زیر توجه فرمایید نقشه فنی یک نمونه از موتورخانه حرارت مرکزی شوفاژ می باشد

نقشه موتورخانه دیگ آبگرم

منبع کوئلی استفاده می شود

در یک سیستم گرمایش مرکزی شوفاژ از تجهیزات دیگری مورد نیاز می باشد منبع انبساط است که در دو نوع بسته و باز وجود دارد.

زمانی ما از یک سیستم گرمایشی تحت فشار و بسته استفاده کنیم منبع انبساط بسته بر روی کلکتور خط آبداغ نصب می گردد (مانند شکل) و هرگاه از سیستم باز استفاده گردد در بالاترین نقطه (حدود ۲ متر بالاتر از آخرین رادیاتور) که معمولا روی پشت بام است منبع انبساط قرار می گیرد

وظیفه این منبع همانطور که از اسم آن مشخص است انتقال انبساط حجمی آب می باشد و همچنین وظیفه تغذیه خط سیرکوله را نیز عهده دار است