دیگ روغن داغ عمودی – بویلر ایستاده

دیگ روغن داغ عمودی

دیگ روغن داغ عمودی

دیگ روغن داغ عمودی یکی از مدلهای اصلی دیگ روغن داغ می باشد. دیگ و بویلر روغن داغ از جمله تجهیزاتی است که در صنعت جهت گرمایش تا دمای بالای ۳۵۰ درجه مورد استفاده قرار می گیرد این بویلر در طرح افقی و عمودی ساخته می شود.

در یک دیگ روغن داغ عمودی ساختمان مکانیکی بویلر بصورت ایستاده یا قائم طراحی می گردد و کوئل ها بصورت عمودی داخل بویلر نصب می گردد.

مزایای دیگ روغن داغ عمودی

دیگ روغنداغ طرح عمودی دارای مزایای مهم ذیل می باشد:

۱-به دلیل خصوصیات بالاروی هوای داغ دارای زمان ماندگاری بهتر حرارت داخل بویلر می باشد.

۲-سیرکوله و گردش روغن داغ داخل کوئل ها به دلیل گرانش زمین بهتر انجام می شود.

۳-تخلیه روغن داغ بسیار سریع تر انجام می گردد.

۴-برای نصب در موتورخانه هایی که فضای کمتری دارند بسیار مناسب می باشد.

مطالب مرتبط

۱-بويلر و ديگ روغن داغ (هيتر يا گرمكن روغن داغ)

۲-ديگ (بویلر ) روغن داغ (اویل هیتر) طرح عمودي

۳-ديگ (بويلر) روغن داغ (اویل هیتر) طرح افقي