بویلر و دیگ روغن داغ طرح افقی

دیگ و بویلر روغن داغ که جهت گرمایش تا دمای بالای ۳۵۰ درجه در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مهمترین نوع بویلرها می باشد . بویلر و دیگ روغنداغ بسته به نوع طراحی ، بصورت افقی و عمودی تولید می گردد

 در یک دیگ روغن داغ افقی ساختمان مکانیکی بویلر موازی با خط افق طراحی می گردد و از پایه های زینی برای مهار دستگاه استفاده می شود در این طرح کوئل های روغنداغ بصورت دو حلقه موازی با پوسته یا بدنه بویلر نصب می گردد

دیگ روغنداغ طرح افقی دارای مزایای مهم ذیل می باشد:

۱-دارای اپراتوری آسان تر می باشد

۲-برای انجام امور سرویس و بازرسی مناسب تر و راحت تر است

۳-باز و بست کردن درب های آن به راحتی امکان پذیر است.

۴-تنظیمات مشعل در دسترس می باشد

۵-خرابی و سوختگی مشعل که در برخی از بویلرهای عمودی غیر اصولی وجود دارد در این طرح منتفی است

۱-بويلر و ديگ روغن داغ (هيتر يا گرمكن روغن داغ)

۲-ديگ (بویلر ) روغن داغ (اویل هیتر) طرح عمودي

۳-ديگ (بويلر) روغن داغ (اویل هیتر) طرح افقي